Què està passant al Gimnàs social Sant Pau? (cat/cas)

Comunicat Habitem Drassanes: La normativa urbanística dels terrenys de Drassanes en frau des de fa dues dècades
14 desembre, 2021
Este mundo cada vez es peor, cada vez más malo
24 desembre, 2021

Què està passant al Gimnàs social Sant Pau? (cat/cas)

16 desembre, 2021
 

Ens agradaria que no hagués passat però ha estat així i ara cal afrontar-ho.

I ha estat gràcies a un grup de treballadores que van decidir organitzar una secció sindical de CGT per defensar-se dels abusos i les irregularitats que entenen que s’estan produint. Un fet totalment normal. El Gimnàs respon amb l’acomiadament i les sancions a propostes de diàleg per trobar les millors solucions col·lectivament.

Cal no oblidar que Salvem el  Sant Pau es va aconseguir pel suport del barri que entenia que era una proposta col·lectiva, de gestió d’un servei per a les persones en pitjors condicions des de les treballadores mateixes en situacions molt precàries i que compartien el projecte i per això posaven un sobreesforç.

Gràcies a estratègies que, no ens semblaven les més adients per garantir el futur del gimnàs. Estratègies personals, partidàries, empresarials, institucionals, que si creiem que els mitjans són els fins, no semblaven ni bons mitjans, ni bons fins. Tots els partits polítics fent-se fotos garantint i recolzant el gimnàs social, els mateixos responsables de gran part dels problemes del Raval i de la ciutat. Amb l’objectiu d’atacar els altres. És a dir utilitzant les veïnes i el gimnàs per a interessos personals o partidistes.

Es va aconseguir salvar el Sant Pau amb un projecte empresarial i institucional del qual no se’n saben els detalls ni el futur. Projecte que va garantir que la propietat vengués a preu de mercat i el futur no estigués en mans ni de les treballadores ni del barri.

La tradició cooperativista, solidària i de suport mutu del Barri fa que calgui donar suport a les que pateixen més la situació. Que calgui demanar comptes i responsabilitats, que s’expliqui els fets i es busquin solucions que garanteixin un futur just per a les treballadores, per al projecte i per al barri. Si no és així, si s’imposen altres interessos, assentarà un precedent que pagarem tots.

Així que donem suport a la convocatòria de les treballadores, entenem que cal establir un diàleg sense amenaces ni sancions i que lluitarem per que això passi.

Cridem a  les persones que formen la cooperativa que reconsiderin les seves decisions i estableixin un diàleg just amb les treballadores.

Salut i ànims.

 

¿Qué está pasando en el Gimnàs social Sant Pau?

Nos gustaría que no hubiera ocurrido pero ha sido así y ahora hay que afrontarlo.

Y ha sido gracias a un grupo de trabajadoras que decidieron organizar una sección sindical de CGT para defenderse de los abusos e irregularidades que entienden se están produciendo. Un hecho totalmente normal. El Gimnàs responde con el despido y sanciones a las propùestas de diálogo para encontrar las mejores soluciones colectivamente.

No hay que olvidar que Salvem el Gimnàs se consiguió por el apoyo del barrio que entendía que era un propuesta colectiva, de gestión de un servicio para las personas en peores condiciones desde las propias trabajadoras en situaciones muy precarias y que compartían el proyecto y por eso ponían un sobreesfuerzo.

Gracias a estrategias que, no nos parecían las mejores pero entendíamos que estabam asumidas por la asamblea para garantizar el futuro del gimnàs. Estrategias personales, partidarias, empresariales, institucionales que si creemos que los medios son los fines, no parecían ni buenos medios, ni buenos fines. Todos los partidos políticos haciéndose fotos garantozando y apoyando el gimnàs social, los mismos responsables de gran parte de los probelmas del Raval y de la ciudad. Con el objetivo de atacar a otros. Es decir utilizando a las vecinas y el gimnàs para intereses personales y/o partidistas.

Se consiguió salvar el Sant Pau con un proyecto empresarial e institucional del que no se saben los detalles ni el futuro. Proyecto que garantizó que la propidad vendiera a precio de mercado y el futuro no estuviera en manos ni de las trabajadoras ni del barrio.

La tradición cooperativista, solidaria y de apoyo mutuo del Raval hace que haya que apoyar a las que sufren más la situación. Que haya que pedir cuentas y responsabilidades, que se explique lo ocurrido y se busquen soluciones que garanticen un futuro justo para las trabajadoras, para el proyecto y para el barrio. Si no es así, si se imponen otros intereses sentará un precedente que pagaremos todos.

Así que apoyamos la convocatoria de las trabajadoras, entendemos que hay que establecer un diálogo sin amenazas ni sanciones y que lucharemos por ello.

Llamamos a las personas que forman la cooperativa que reconsideren sus decisiones y establezcan un diálogo justo con las trabajadoras.

Salut i ànims.

 

 

Comments are closed.