Prou brutalitat, prou Impunitat. Gravar les imatges dels abusos policials: de Juan Andrés Benítez a Marian C. (cat/cas)

De moment no hi ha compra del lokal (cat/cas)
25 novembre, 2020
Tallers jurídics comunitaris al Raval, dimarts 1/12 a la CNT-AIT C/ Joaquim Costa 34, baixos
25 novembre, 2020

Prou brutalitat, prou Impunitat. Gravar les imatges dels abusos policials: de Juan Andrés Benítez a Marian C. (cat/cas)

25 novembre, 2020
 

Les imatges gravades en què un guardia urbà, dispara a Marian C. posant en greu risc la seva vida i el que ha passat després ens ha recordat, malauradament, el que va passar amb Juan Andrés Benítez.

Es repeteix la història. Intervencions policials brutals i abusives contra persones amb total impunitat excepte quan a algú se li ocorre gravar-lo, fer-ho públic i assumir el risc de fer-se responsable de denúncies que incomoden, molesten i s’intenten evitar, perquè ja se sap que la policia sempre té raó, tot i que les evidències moltes vegades afirmin el contrari.

Testimonis que posen en qüestió la versió de la policia, del sindicat que l’avala, que culpabilitzen, sempre a la víctima. El silenci administratiu davant de la denúncia de la gent i de les organitzacions que defensen els drets de les víctimes davant dels abusos policials. D’aquí la voluntat d’impedir els enregistraments, de retallar les llibertats, d’imposar la llei i l’ordre per sobre dels drets i llibertats.

Gràcies a la gent valenta que grava i denúncia avancen les denúncies.


Basta de brutalidad, basta de impunidad. Grabar las imágenes de los abusos policiales: de Juan Andrés Benítez a Marian C.

Las imágenes grabadas en las que un guardia urbano, dispara a Marian C. poniendo en grave riesgo su vida y lo que ha ocurrido después nos ha recordado, desgraciadamente, lo que ocurrió con Juan Andrés Benítez.

Se repite la historia. Intervenciones policiales brutales y abusivas contra personas con total impunidad salvo cuando a alguien se le ocurre grabarlo, hacerlo público y asumir el riesgo de hacerse responsable de denuncias que incomodan, molestan y se intentan evitar, porque ya se sabe que la policía siempre tiene razón, a pesar de que las evidencias muchas veces afirmen lo contrario.

Testimonios que ponen en cuestión la versión del policia, del sindicato que lo avala, que culpabilizan, siempre a la víctima. El silencio administrativo frente a la denuncia de la gente y de las organizaciones que defienden los derechos de las víctimas frente a los abusos policiales. De ahí la voluntad de impedir las grabaciones, de recortar las libertades, de imponer la ley y el orden por encima de los derechos y las libertades.

Gracias a la gente valiente que graba y denuncia avanzan las denuncias.

Comments are closed.