Home (impresa per davant i darrera) i dona (impresa per davant), diferents talles per 11€