Llibres i Revistes

Col.leció Històries del Raval

2 Digueu que parla el noi del sucre. Slvador Seguí. Notes biogràfiques en el decurs del moviment obrer.

Autor: Abel Escribano

Edita Assemblea del Raval

PVP: 2,50€, distribueix: El Lokal

69 pàgines, setembre 2016