Megàfons per les accions i manifestacions

Generador gasolina 3000w
10 abril, 2017
Revista Ekintza Zuzena, nº 43
8 abril, 2017

Bateria de megàfons a disposició de la gent i els col.lectius per actes i manifestacions. A canvi de aportacions per canviar les piles.