Equip de só 500w

Olles i cassoles
29 Abril, 2017
Equips de veu amb bateria
28 Abril, 2017

Amplificador, dos altaveus amb trípodes, peus de micro, micros