Per a la gent que tenim dubtes i descreiem de les “maleïdes eleccciones” (cat/cas)

Por nuestros derechos, nos vamos a encerrar
14 desembre, 2017
Xiringo Lokal a la III Fira de Consum responsable a la Plaça Catalunya
20 desembre, 2017

Per a la gent que tenim dubtes i descreiem de les “maleïdes eleccciones” (cat/cas)

18 desembre, 2017
 

Ja ho cantava Chicho Sánchez Ferlosio i ho va entendre el sistema, per posar les coses al seu lloc i evitar el desbordament res millor que convocar eleccions, unes més de tantes per no solucionar res, perquè tot segueixi igual (en el millor dels casos ) o pitjor si és que guanyen els més dolents. Tothom pregunta desesperadament Què fareu? A qui votaràs? I la campanya electoral ajuda molt poc a reflexionar i a decidir-se, més aviat tira enrere entre mentides, desqualificacions, demagògia, xuleria, amenaces ….
Si sembla cert, ho diuen les enquestes i sembla que ho ratifica la realitat que aquesta gran part de la societat que demana ordre, seguretat, que té por i busca solucions entre els què no tenen dubtes i tenen molt poder i cap inconvenient a reprimir, criminalitzar i destruir els altres, als que no tenen veu ni diners.Enmig de la campanya s’han creuat els casos de Pedro Alvarez i de Rodri, el de Pedro compleix ja 25 anys i el de Rodri de manera que sembla increïble se li torna a incriminar sent jutjat i condemnat pels mitjans de comunicació per homicidi, cal dir que en gairebé total unanimitat, saltant-se tots els límits de la llibertat d’expressió, presumpció d’innocència i justícia imparcial. Aquests principis que s’utilitzen quan l’acusat és algú del poder o proper a ell i que quan afecta dissidents o gent corrent es deixen d’aplicar amb total discrecionalitat i sense cap pudor. La brutalitat i la impunitat campen al seu aire. Ja sabem que el poc que quedava de democràcia ha saltat pels aires a la qual es posaven en qüestió els principis sagrats de la unitat de la pàtria, la monarquia, l’exèrcit, la propietat, l’ordre patriarcal….
Tots els aparells de l’estat s’han ajuntat per respondre davant els qüestionaments de l’ordre i han respost com sempre ho han fet. La reacció popular davant aquests abusos va aconseguir confrontar al poder i obrir espais d’esperança en què es podia canviar la realitat. Va durar poc i ara fa por la involució que ja es viu i es pateix i tot apunta que pot ser pitjor.És cert que cal respondre, la prioritat en el dia a dia i en totes les lluites, des de l’autonomia, l’acció directa i autoorganitzada, la cultura popular, els espais propis, el suport mutu i la solidaritat. Els partits polítics han de saber que els vots no són xecs en blanc, que en molts casos són vots contra més que a favor (i especialment els d’esquerra) que sabem per experiència i per memòria que quan més poder es toca i s’exerceix major és la pèrdua de radicalitat i augmenta el sentit d’estat.

I que no som tan forts com de vegades ens creiem, que cal més força, més intel·ligència i més creativitat per confrontar tots els monstres deslligats. Així que cadascú faci el que millor cregui prioritzant la lluita diària en els espais quotidians aquests que a la que hi ha un buit, l’omplen les opcions autoritàries, siguin per delegació o directament per l’extrema dreta. Són mals temps i cal posar-hi ganes i ànims

————————————–

Para la gente que tenemos dudas y descreemos de las “malditas eleccciones”

Ya lo cantaba Chicho Sánchez Ferlosio y lo entendió el sistema, para poner las cosas en su sitio y evitar el desborde nada mejor que convocar elecciones, unas más de tantas para no solucionar nada, para que todo siga igual (en el mejor de los casos) o peor si es que ganan los más malos. Todo el mundo pregunta desesperadamente ¿Qué vais a hacer? ¿A quién vas a votar? Y la campaña electoral ayuda muy poco a reflexionar y a decidirse, más bien tira para atrás entre mentiras, descalificaciones, demagogia, chulería, amenazas….

Si parece cierto, lo dicen las encuestas y parece que lo ratifica la realidad que esa gran parte de la sociedad que pide orden, seguridad, que tiene miedo y busca soluciones en los que no tienen dudas y tienen mucho poder y ningún reparo en reprimir, criminalizar y destruir a los otros, a los que no tienen voz ni dinero.

En medio de la campaña se han cruzado los casos de Pedro Alvarez y de Rodri, el de Pedro cumple ya 25 años y el de Rodri de forma que parece incriíble se le vuelve a incriminar siendo juzgado y condenado por los medios de comunicación por homicidio, hay que decir que en casi total unanimidad , saltándose todos los límites de la libertad de expresión, presunción de inocencia y justicia imparcial. Esos principios que se utilizan cuando el acusado es alguien del poder o cercano a él y que cuando afecta a disidentes o gente común y corriente se dejan de aplicar con total discreccionalidad y sin ningún pudor. La brutalidad y la impunidad campan a sus anchas . Ya sabemos que lo poco que quedaba de democracia ha saltado por los aires a la que se ponían en cuestión los principios sagrados de la unidad de la patria, la monarquía, el ejército, la propiedad, el orden patriarcal…

Todos los aparatos del estado se han juntado para responder ante los cuestionamientos del orden y han respondido como siempre lo han hecho. La reacción popular ante esos abusos consiguió confrontar al poder y abrir espacios de esperanza en que se podía cambiar la realidad. Duró poco y ahora da miedo la involución que ya se vive y se sufre y todo apunta a que puede ser peor.

Es cierto que hay que responder, lo prioritario en el dia a dia y en todas las luchas, desde la autonomía, la acción directa y autoorganizada, la cultura popular, los espacios propios, el apoyo mutuo y la solidaridad. Los partidos políticos han de saber que los votos no son cheques en blanco, que en muchos casos son votos contra más que a favor (y especialmente los de izquierda) que sabemos por experiencia y por memoria que cuando más poder se toca y se ejerce mayor es la pérdida de radicalidad y aumenta el sentido de estado.

Y que no somos tan fuertes como a veces nos creemos, que es necesario más fuerza, más inteligencia y más creatividad para confrontar todos los monstruos desatados. Así que cada cual haga lo que mejor crea priorizando la lucha diaria en los espacios cotidianos esos que a la que hay un vacío, lo llenan las opciones autoritarias, sean por delegación o directamente por la extrema derecha. Son malos tiempos y hay que echarle ganas y ánimos

Comments are closed.