Una altra vegada el MACBA (cat/cas)

19 de juliol, 85 anys de la Revolució social
19 juliol, 2021
Jornades de debats, preguntes, reflexions i propostes des del Raval. Contra el poder. Cultura, autogestió. Les lluites llibertàries avui (cat/cas)
21 juliol, 2021

Una altra vegada el MACBA (cat/cas)

20 juliol, 2021
 

El temps segueix donant la raó a la gent que posa en qüestió els abusos i els privilegis. El MACBA acumula un bon currículum des del seu naixement. La distància en les formes, objectius i continguts entre el barri i el museu mai s’ha estret i quan l’esforç d’alguns treballadors ho ha intentat, sempre han pagat un preu per això. Una altra vegada ha passat.

Mitjançant un burofax, la forma asèptica i brutal d’acomiadament, sense dir res, i per descomptat, agraint els serveis prestats. Dos treballadors de l’MACBA han estat acomiadats. El canvi de directora, obre un temps  buit en el qual es poden prendre aquestes decisions a la brava. Unes decisions que en fer-les visibles, es veuen com abusives, sense respectar els drets com a treballadors i com a càstig a qui, almenys en el nostre cas, va ser sensible a la Campanya per un CAP Nou a Raval Nord.

Vam saber que treballadors del museu van compartir els nostres desitjos i els nostres criteris, que no van veure amb bons ulls la necessitat urgent d’ampliar el museu i que no ho van fer públic per por de les represàlies. Pablo ho va fer, de manera humil i ara se la cobren. És molt trist que en llocs de cultura, finançats des de les administracions i se suposa que al servei públic, es pugui actuar d’aquesta manera amb impunitat . La nostra experiència ens demostra que tot i ser la norma, no per això es pot justificar.

En moltes institucions hi ha gent honesta que fa la seva feina, que la fa seriosament i que és sensible a la gent, no acostuma a ser la que mana, per ser-hi cal ser sensible a altres interessos com ens va mostrar la Fundació MACBA, a interessos classistes i de poder.

Al Raval sempre hem sabut reconèixer a la gent que lluita des del seu lloc, a la seva manera per fer les coses bé i de manera justa i sempre hem repudiat a qui menysprea, abusa, als arrogants manaires que es creuen que el món és seu.

Ser just és reconegut i alhora es paga, és la manera de fer-ho més difícil, però així i tot, hi ha gent que no sap fer-ho d’una altra manera i és amb aquesta gent que ens entenem, ens apreciem i podem fer coses junts.

Mal inici per a la nova direcció, mala gestió per a les administracions i els seus responsables i ens ratifiquem en què hi ha altres formes de cultura i de salut i al Raval seguim en activar-les i al MACBA segueix marcant distància tot i la publicitat. Som el que fem.

Otra vez el MACBA

El tiempo sigue dando la razón a la gente que pone en cuestión los abusos y los privilegios. El MACBA acumula un buen curriculum desde su nacimiento. La distancia en las formas, objetivos y contenidos entre el barrio y el museo nunca se ha estrechado y cuando el esfuerzo de algunos trabajadores lo ha intentado, siempre han pagado un precio por ello. Otra vez ha ocurrido.

Mediante un burofax, la forma aséptica y brutal de despido, sin mediar palabra, y por supuesto, agradeciendo los servicios prestados. Dos trabajadores del MACBA han sido despedidos. El cambio de directora, abre un tiempo de vacío en el que se pueden tomar estas decisiones a la brava. Unas decisiones que al hacerlas visibles, se ven como abusivas, sin respetar los derechos como trabajadores y como castigo a quien, por lo menos en nuestro caso, fue sensible a la Campanya per un CAP Nou al Raval Nord.

Supimos que trabajadores del museo compartieron nuestros deseos y nuestros criterios, que no vieron con buenos ojos la necesidad urgente de ampliar el museo y que no lo hicieron público por miedo a las represalias. Pablo lo hizo, de forma humilde y ahora se la cobran. Es muy triste que en lugares de cultura, financiados desde las administraciones y se supone que al servicio público, se pueda actuar de esta manera con impunidad.Nuestra experiencia nos demuestra que a pesar de ser la norma, no por ello la vamos a dejar pasar.

En muchas instituciones hay gente honesta que hace su trabajo, que se lo toma en serio y que es sensible a la gente, no suele ser la que manda, para estar ahí hay que ser sensible a otros intereses como nos mostró la Fundación MACBA, a intereses clasistas y de poder.

En el Raval siempre hemos sabido reconocer a la gente que pelea desde su lugar, a su manera por hacer las cosas bien y de manera justa y siempre hemos repudiado a quien desprecia, abusa,a los arrogantes mandones que se creen que el mundo es suyo.

Ser justo es reconocido y a la vez se paga, es la manera de hacerlo más difícil pero aún así hay gente que no sabe hacerlo de otra manera y es con esa gente que nos entendemos, nos apreciamos y podemos hacer cosas juntos.

Mal inicio para la nueva dirección, mala gestión para las administraciones y sus responsables y nos ratificamos en que hay otras formas de cultura y de salud y en el Raval seguimos en activarlas y el MACBA sigue marcando distancia a pesar de la publicidad. Somos lo que hacemos.

Comments are closed.