@NordRaval. En resposta a la petició rebuda per la gerència d’@apicsbcn, reclamem mantenir les plantilles als equips d’Atenció Primària