Ni tota la força de la repressió posa fi a les protestes (cat/cas)

Stop desnonaments Raval, dilluns 28/10/2019
25 octubre, 2019
WORLD RESISTANCE DAY – Smash Turkish fascism!
30 octubre, 2019

Ni tota la força de la repressió posa fi a les protestes (cat/cas)

27 octubre, 2019
 

Ni l’exèrcit, jutges, policies, mitjans de comunicació junts contenen les protestes ni la resistència de la gent. El cost és molt alt, en primer lloc les morts, la gent colpejada, detinguda i presa però així i tot malgrat tot, les ànsies de llibertat són més forts que la força de l’estat per eliminar-les. Les institucions estan desbordades, els partits polítics també. És sobretot, la força dels moviments i de la gent, farta, la qual força i obliga a tots a posicionar-se i al fet que es produeixin canvis. La violència, cal dir-ho sempre, la de l’estat incomparable davant de la gent que es defensa, que resisteix mentre l’altre agredeix i mata impunement.

És un moment de lluites, és un moment en què el sistema està en qüestió, d’aquí aquestes reaccions tan fortes. Són molts anys en què els moviments aprenen, s’organitzen i a la qual hi ha una oportunitat treuen el cap i s’activen. Hong Kong, Equador, Xile, Haití, Catalunya ….. Per descomptat que no són les revolucions que cadascú desitja, que tenen contradiccions, però són lluites vives que fan trontollar el domini i que obren possibilitats quan tot semblava indicar el contrari .

Aquesta setmana des del lokal ens ha tocat acompanyar les protestes contra el govern xilè que en pocs dies han aconseguit armar una resposta admirable des de Barcelona, ​​rebre a molta gent de molts llocs del món que han vingut a veure a la Polla Records i ens visiten per saber que passa, com estem perquè entenen que alguna cosa es mou (el punk no ha mort). Assistir a un concert memorable (malgrat tot i de tots) per ajuntar-nos no només com a acte de nostàlgia sinó com rebel·lia del present.

Presentar un llibre de Dolors Marín sobre les Dones obreres al Raval a l’Àgora Juan Andrés, les grans oblidades sempre i les més presents en totes les lluites; un altre llibre “Barcino pa i vi” al Maki, col·laborar en les pancartes de Llibertat Laura i centenars de metres de plàstic per a altres tantes.

Milers de persones que es manifesten a Barcelona i una altra la resposta policial impotent, brutal per fer mal pensant que així la gent no respondrà i la gent respon indignada i fa créixer a crits la resposta.

I mentre el Raval lluitador atura desnonaments, ocupa cases per a famílies en situació d’emergència, té cura a la seva gent i als seus espais lliures i construeix mons nous com tanta gent a tot arreu.

Salut i llibertat.

Ni toda la fuerza de la represión contiene las protestas

Ni el ejército, jueces, policías, medios de comunicación juntos contienen las protestas ni la resistencia de la gente. El costo es muy alto, en primer lugar las muertes, la gente golpeada, detenida y presa pero aún así a pesar de todo, las ansias de libertad son más fuertes que la fuerza del estado para eliminarlas. Las instituciones están desbordadas, los partidos políticos también. Es sobre todo, la fuerza de los movimientos y de la gente, harta, la que fuerza y obliga a todos a posicionarse y a que se produzcan cambios. La violencia, hay que decirlo siempre, la del estado incomparable frente a la de la gente que se defiende, que resiste mientras el otro agrede y mata impunemente.

Es un momento de luchas, es un momento en que el sistema está en cuestión, de ahí esas reacciones tan fuertes. Son muchos años en que los movimientos aprenden, se organizan y a la que hay una oportunidad asoman y se activan. Hong Kong, Ecuador, Chile, Haití, Catalunya….. Por supuesto que no son las revoluciones que cada cual desea, que tienen contradicciones, pero son luchas vivas que hacen tambalear el dominio y que abren posibilidades cuando todo parecía indicar lo contrario.

Esta semana desde el lokal nos ha tocado acompañar las protestas contra el gobierno chileno que en pocos días han conseguido armar una respuesta admirable dese Barcelona , recibir a mucha gente de muchos lugares del mundo que han venido a ver a la Polla Records y nos visitan para saber que ocurre, como estamos porque entienden que algo se mueve (el punk no ha muerto). Asistir a un concierto memorable (a pesar de todo y de todos) para juntarnos no solo como acto de nostalgia sino como rebeldia del presente.

Presentar un libro de Dolors Marín sobre las Mujeres obreras en el Raval en el Àgora Juan Andrés, las grandes olvidadas siempre y las más presentes en todas las luchas; otro libro “Barcino pan y vino” en el Maki, colaborar en las pancartas de Llibertat Laura y cientos de metros de plástico para otras tantas.

Miles de personas que se manifiestan en Barcelona y otra vez la respuesta policial impotente, brutal para hacer daño pensando que así la gente no responderá y la gente responde indignada y hace crecer a gritos la respuesta.

Y mientras el Raval luchador para desahucios, ocupa casas para familias en situación de emergencia, cuida a su gente y a sus espacios libres y construye mundos nuevos como tanta gente en todas partes.

Salud y libertad.

Comments are closed.