Més dignitat i menys subvencions (cat/cas)

Concert Punk XX Festes Alternatives del Raval
9 juliol, 2024
Assemblea oberta per la salut, l’habitatge i l’educació a Ciutat Vella
11 juliol, 2024

Més dignitat i menys subvencions (cat/cas)

10 juliol, 2024
 

 

Avui dimecres 10 de juliol, l’alcalde Collboni i el regidor Albert Batlle, envoltats de les forces vives de la ciutat, d’assessors i experts del poder socialista, han presentat l’anomenat Pacte per Ciutat Vella davant d’associacions i col·lectius del Districte.

Molts col·lectius i associacions hem rebutjat acudir a l’acte per no avalar amb la nostra presència allò que entenem que no és un pacte sinó una imposició.

En un manifest presentat aquest mateix matí en roda de premsa, 36 col·lectius i organitzacions de tots els barris del centre de la ciutat, rebutgem que les polítiques que afecten les nostres vides es negociïn en la foscor dels despatxos primant els interessos dels sectors econòmics més poderosos, sense cercar cap solució als greus problemes d’habitatge, salut i educació que patim a Ciutat Vella, i es presenti com un pacte demanant la nostra aprovació presencial, passiva i submisa.

Som conscients que moltes entitats han acudit a l’acte, algunes amb desgana, altres perquè no rebutgen la invitació. Volem demanar-lis que reflexionin i pensin seriosament el que estan avalant amb el seu silenci: un pla que convertirà els nostres barris en un parc temàtic on cada vegada serà més difícil mantenir un projecte de vida amb dignitat. Perquè el pla de l’alcalde Collboni, ni tan sols contempla mesures per resoldre els nostres problemes més vitals i urgents… per què? … en última instància, no té com a objectiu que abandonem o se’ns expulsi del centre de la ciutat i així deixar el territori lliure per poder explotar-lo intensivament sense la presència de veïnes molestes?

Una cinquantena de veïnes hem protestat aquesta tarda al carrer contra tot això. Hem cridat: Més dignitat i menys subvencions, Ciutat vella no està a la venda, Ciutat Vella és defensa. Especuladors fora del barri…

Som conscients que l’ajuntament té molts mecanismes per manipular el teixit associatiu. També som conscients que no tots pensem el mateix. Però creiem que hi ha mínims en què no hauria de ser difícil posar-se d’acord: per exemple, que les polítiques públiques prioritzin les necessitats dels veïns i no pas els interessos econòmics dels de sempre a costa de fer-nos cada dia la vida més difícil: “ Sí que hi ha alternativa: Salut, habitatge i educació per a tothom”.

Creiem que ha arribat el moment de dir no, de plantar cara i lluitar contra aquest pla dels poderosos disfressat de pacte que preten acabar definitivament amb els nostres barris.

——————–

per signar elmanifest

Convocatòria:
Assemblea oberta per la salut, l’habitatge i l’educació a Ciutat Vella,
proper dijous 18 de juliol a les 19h, plaça de la Mercè

 

Més dignitat i menys subvencions

Hoy miércoles 10 de julio, el alcalde Collboni y el regidor Albert Batlle, rodeados de las fuerzas vivas de la ciudad, de asesores y expertos del poder socialista, han presentado el llamado Pacte per Ciutat Vella ante asociaciones y colectivos del Distrito.

Muchos colectivos y asociaciones hemos rechazado acudir al acto para no avalar con nuestra presencia lo que entendemos que no es un pacto sino una imposición.

En un manifiesto presentado esta misma mañana en rueda de prensa, 36 colectivos y organizaciones de todos los barrios del centro de la ciudad, rechazamos que las políticas que afectan a nuestras vidas se negocien en la oscuridad de los despachos primando los intereses de los sectores económicos más poderosos, sin buscar ninguna solución a los graves problemas de vivienda, salud y educación que sufrimos en Ciutat Vella, y se presente como un pacto pidiendo nuestra aprobación presencial, pasiva y sumisa.

Somos conscientes que muchas entidades han acudido al acto, algunas con desgana, otras por no rechazar la invitación. Queremos perdirles que reflexionen y piensen seriamente lo que están avalando con su silencio: un plan de que convertirá nuestros barrios en un parque temático en el que será cada vez más difícil mantener un proyecto de vida con dignidad. Porque el plan del alcalde Collboni, ni siquiera contempla medidas para resolver nuestros problemas más vitales y urgentes … ¿para qué? … en última instancia ¿no tiene como objetivo que abandonemos o se nos expulse del centro de la ciudad y así dejar el territorio libre para poder explotarlo intensivamente sin la presencia de vecinas molestas?

Una cincuentena de vecinas hemos protestado esta tarde en la calle contra todo esto. Hemos gritado: Més dignitat i menys subvencions, Ciutat vella no està en venda, Ciutat Vella es defensa. Especuladors fora del barri…

Somos conscientes que el ayuntamiento tiene muchos mecanismos para manipular el tejido asociativo. También somos conscientes de que no todos pensamos lo mismo. Pero creemos que hay mínimos en los que no debería ser difícil ponerse de acuerdo: por ejemplo, que las políticas públicas prioricen las necesidades de los vecinos y no los intereses económicos de los de siempre a costa de hacernos cada día la vida más difícil: “Sí que hi ha alternativa: Salut, habitatge i educació per a tothom”.

Creemos que ha llegado el momento de decir no, de plantar cara y luchar contra este plan de los poderosos disfrazado de pacto que pretende acabar definitivamente con nuestros barrios.

——————–

para firmar el manifiesto

Convocatoria:
Assemblea oberta per la salud, l’habitatge i l’educació a Ciutat Vella,
proper dijous 18 de juliol a les 19h, plaça de la Mercè

Comments are closed.