Més consideracions sobre la vaga de serveis socials i les lluites al barri (cat/cas)

28M Vaga Serveis Social Ravals
27 maig, 2021
Genocidio en Canadá
30 maig, 2021

Més consideracions sobre la vaga de serveis socials i les lluites al barri (cat/cas)

28 maig, 2021
 

En primer lloc felicitar Raval Social,  Col·lectiu de treballadores dels serveis socials del Raval, per haver aconseguit un èxit en la convocatòria de vaga. Sabem el difícil que és des de la precarietat, la interinitat i les pressions des de la institució aconseguir donar la cara, per mobilitzar-se no per millors salaris o beneficis personals i corporatius, sinó per beneficis per a la població del barri.

És evident que en els moviments socials hi ha diferents postures, sempre és una minoria la que activa i si a més tenen la complicitat i el suport d’altres moviments i persones aconsegueix avançar. Els que estan en això saben de les dificultats i contrarietats que suposa. La convocatòria de vaga al Raval ha aconseguit arrencar una convocatòria a tot Barcelona per al dia 7 de juny, ampliant l’èxit del moviment.

El diàleg ha de ser des del respecte, el reconeixement mutu i l’autonomia. S’ha de construir cada dia, amb transparència,  assumint cadascú les seves responsabilitats. Al Raval alguns creiem, des de la humilitat,  què els moviments són diversos. Quant una part, vol presentar-se com el tot, tensa innecessàriament.

Davant el que ve, cal bastir ponts, reconèixer-se, actuar en comú i sumar forces des de la diferència. Des de l’autonomia respecte a les institucions i als partits polítics. Cadascú a la seva manera.

Salut.

Mas consideraciones sobre la huelga de serveis socials y las luchas del barrio

En primer lugar felicitar a Raval Social. colectivo de trabajadoras de los servicios sociales del Raval por haber conseguido un éxito en la convocatoria de huelga. Sabemos lo difícil que es desde la precariedad, la interinidad y las presiones desde la institución conseguir dar la cara, para movilizarse no por mejores salarios o beneficios personales y corporativos, sino por beneficios para la población en general.

Es evidentes que en los movimientos sociales hay diferentes posturas, siempre es una minoría la que activa y si además tienen la complicidad y el apoyo de otros movimientos y personas consigue avanzar. Quienes están en ello saben de las dificultades y sinsabores que supone. La convocatoria de huelga en el Raval ha conseguido arrancar una convocatoria en toda Barcelona para el dia 7 de junio, lo que amplia el éxito del movimiento.

El diálogo ha de ser desde el respeto, el reconocimiento mutuo y la autonomía. Se ha de construir en el dia a dia, con transparencia asumiendo cada cual sus responsabilidades. En el Raval siempre hemos creido, desde la humildad, en que los movimientos son varios, diversos. Cuando una parte, quiere presentarse como el todo, tensiona innecesariamente.

Ante lo que viene, hay que tender puentes, reconocerse, actuar en común y sumar fuerzas desde la diferencia. Desde la autonomía respecto a las instituciones y los partidos políticos. Cada cual a su manera.

Salud.

Comments are closed.