Mercè Homs, no ha de presidir el Consell de districte de Ciutat Vella (català/castellano)

Acción Arschloch en Barcelona contra la Europa del Capital y la Guerra
21 setembre, 2015
Bicicletada y concentración por Ayotzinapa
23 setembre, 2015

Mercè Homs, no ha de presidir el Consell de districte de Ciutat Vella (català/castellano)

22 setembre, 2015
 

Mercè Homs, no ha de presidir el Consell de districte de Ciutat Vella. Campanya de recollida de signatures

Com veïnes i veïns del Raval, volem fer sentir la nostra veu perquè Mercè Homs deixi de presidir el Consell de districte de Ciutat Vella.

Com a regidora de Ciutat Vella durant l’anterior legislatura, Homs va aplicar polítiques exclusivament a favor dels interessos dels lobbies turístics i en contra de la majoria d’habitants del barri, modificant el pla d’usos per afavorir l’obtenció de permisos i llicències per a nous hotels i apartaments turístics, i agreujant la situació de tot el Districte, que a la Barceloneta va provocar una massiva mobilització veïnal.

Especialment greu va ser la seva actuació en el cas de Juan Andrés Benítez, mort a mans dels Mossos d’Esquadra, donant per vàlida l’actuació policial i desatenent les demandes de justícia de veïns i familiars. Va permetre permisos i llicències per a nous hotels

Tot això va fer que en les eleccions municipals, ella i la seva coalició CiU perdessin l’alcaldia i el districte. Però, tot i la clara resposta a les urnes a la gestió de Trias a nivell de ciutat i de l’actuació d’Homs al districte, el repartiment de cartes i càrrecs a l’Ajuntament l’ha col·locada com a presidenta del Consell de Districte, el principal òrgan de decisió i participació de Ciutat Vella.

Davant d’aquest fet, que ens sembla inacceptable, i perquè el càrrec que ara ocupa Homs tingui el mínim de legitimitat que mereix un òrgan de participació, exigim que sigui una altra persona la que exerceixi aquestes funcions.

Per tot això signem perquè aquesta petició sigui atesa
Barcelona, ​​setembre 2015

castellano

 

Mercè Homs, no debe presidir el Consell de districte de Ciutat Vella

Como vecinas y vecinos del Raval, queremos hacer oír nuestra voz para que Mercé Homs deje de presidir el Conselll de districte de Ciutat Vella.

Como regidora de Ciutat Vella durante la anterior legislatura, Homs aplicó políticas exclusívamente a favor de los intereses de los lobbies turísticos y en contra de la mayoría de habitantes del barrio, modificando el plan de usos para favorecer la obtención de permisos y licencias para nuevos hoteles y apartamentos turísticos, y agravando la situación de todo el Distrito, que en la Barceloneta provocó una masiva movilización vecinal.

Especialmente grave fue su actuación en el caso de Juan Andrés Benítez, muerto a manos de los Mossos d’Esquadra, dando por válida la actuación policial y desatendiendo las demandas de justicia de vecinos y familiares. Permitió permisos y licencias para nuevos hoteles

Todo ello hizo que en las elecciones municipales, ella y su coalición CiU perdieran la alcaldía y el distrito. Pero, a pesar de la clara respuesta en las urnas a la gestión de Trias a nivel de ciudad y de la actuación de Homs en el Distrito, el reparto de cartas y cargos en el Ayuntamiento la ha colocada como presidenta del Consell de Districte, el principal órgano de decisión y participación de Ciutat Vella.

Ante este hecho, que nos parece inaceptable, y para que el cargo que ahora ocupa Homs tenga el mínimo de legitimidad que merece un órgano de participación, exigimos que sea otra persona la que ejerza estas funciones.
Por todo ello firmamos para que esta petición sea atendida

Barcelona, septiembre 2015

Comments are closed.