Manifestació. Amb la força de totes la seva llibertat