Paraules de Roc Blackblock a l’acte d’inauguració del mural d’homenatge a Salvador Puig Antich, Vallkarka, 03/02/2024
7 març, 2024
Concentració! NO A L’AMPLIACIÓ DEL MACBA!
15 març, 2024

MACBA, Ajuntament. Autoritat contra la comunitat (cat/cas)

10 març, 2024
 

 

❌ NO a l’ampliació del MACBA 

Un nou capítol de la confrontació entre el MACBA i el Raval des que va néixer el museu. Oportunitats ha tingut per intentar acostar-se al barri i la seva gent, per entendre el deute que té, però no ha estat així, al contrari. Sempre l’arrogància i l’abús, confonent les necessitats prioritàries amb les pròpies com a institució.

Tampoc no ha entès que les comunitats que formem el barri, diverses i irrepresentables, tenim en comú patir el menyspreu, la desigualtat i l’abús de poder. Estem acostumades, formen part de la nostra història i sabem confrontar-los. Encara no s’entén com després de tants anys de reformes, repressió, ordre, pressupostos, subvencions i humiliacions, segueix la rebel·lia que treu el cap quan les institucions i els poders creuen que poden imposar els seus plans i que els acceptarem amb facilitat.

Arravatar al Raval mil metres quadrats més d’espai no construït, gastar-se 17 milions de diners públics aportats per diferents administracions quan les prioritats són altres i fer-ho passar com un bé comú és menystenir-nos. Fer-se la foto amb uns sectors del raval, presentant-los com tot el barri, entendre que les queixes d’uns quants veïns són les queixes de tots per tancar el flea market, endurir la normativa cívica, desnonar famílies i expulsar-les del barri. Tenir la barra d’apropiar-se la llarga i difícil lluita pel CAP Raval Nord, quan va ser aconseguida gràcies a la unió i l’esforç de les diferents comunitats del Raval que van lluitar i vèncer perquè hi hagués un nou CAP i cinc anys després encara no comencen les obres.

Presentar una reforma de la plaça com a pròpia i dels experts quan va ser una fita de la Xarxa veïnal del raval que va guanyar un concurs amb molt poc pressupost, després anul·lat amb prepotència per l’ajuntament. No ha fet més que encendre els ànims. Això no és participació, ni diàleg, és abús mitjançant mentides cregudes pels propis que les fabriquen.

Sabem el que ens suposa posar-nos d’acord, de satisfer les necessitats de comunitats tan diferents i tant al límit, però sabem escoltar, sabem tenir paciència i coratge per entendre’ns. Al poder sempre li perd passar-se de la ratlla i aconsegueix posar-nos en comú i ens obliga a parlar-nos ia lluites juntes.

Ens hi va la vida, la nostra salut, lluitem per les condicions de subsistència, per la dignitat contra el menyspreu i l’estigma. Tenim memòria i saviesa per defensar la vida, la del raval, la de les nostres comunitats i la del planeta. Si els poders i les administracions no ho saben fer, ho farem nosaltres.

Salutacions i ànims

castellano

MACBA, Ayuntamiento. Autoridad contra la comunidad

Un nuevo capítulo de la confrontación entre el MACBA y el Raval desde que nació el museo. Oportunidades ha tenido para intentar acercarse al barrio y a su gente, para entender la deuda que tiene pero no ha sido así, al contrario. Siempre la arrogancia y el abuso, confundiendo las necesidades prioritarias con las suyas propias como institución.

Tampoco ha entendido que las comunidades que formamos el barrio, diversas e irrepresentables, tenemos en común sufrir el desprecio, la desigualdad y el abuso de poder. Estamos acostumbradas, forman parte de nuestra historia y sabemos confrontarlos. Aún no se entiende como después de tantos años de reformas, represión, orden, presupuestos, subvenciones y humillaciones, sigue la rebeldía que asoma la cabeza cuando las instituciones y los poderes, creen que pueden imponer sus planes y que los aceptaremos con facilidad.

Arrebatar al Raval mil metros cuadrados más de espacio no construido, gastarse 17 millones de dinero público aportados por diferentes administraciones, cuando las prioridades son otras, y hacerlo pasar como un bien común es menospreciarnos. Hacerse la foto con unos sectores del Raval, presentándolos como todo el barrio, entender que las quejas de unos cuantos vecinos son las quejas de todos para cerrar el Flea Market, endurecer la normativa cívica, desahuciar familias y expulsarlas del barrio. Tener la desfachatez de apropiarse la larga y difícil lucha por el CAP Raval Nord, cuando fue conseguida gracias a la unión y el esfuerzo de las diferentes comunidades del Raval que lucharon y vencimos para que hubiera un nuevo CAP y cinco años después aún siguen sin empezar las obras.

Presentar una reforma de la plaza como propia y de los expertos cuando fue un logro de la Xarxa Veïnal del Raval que ganó un concurso, con muy poco presupuesto, después anulado con prepotencia por el Ayuntamiento. No ha hecho más que encender los ánimos. Eso no es participación, ni diálogo, es abuso mediante mentiras creídas por los propios que las fabrican.

Sabemos lo que cuesta ponernos de acuerdo, satisfacer las necesidades de comunidades tan diferentes y tan al límite pero sabemos escuchar, sabemos tener paciencia y coraje para entendernos. Al poder le pierde siempre pasarse de la raya y consigue ponernos en común y nos obliga a hablarnos y a luchar juntas.

Nos va la vida en ello, nuestra salud, luchamos por las condiciones de subsistencia, por la dignidad contra el desprecio y el estigma. Tenemos memoria y sabiduría para defender la vida, la del Raval, la de nuestras comunidades y la del planeta. Si los poderes y las administraciones no lo saben hacer, lo haremos nosotras.

Saludos y ánimos

Comments are closed.