L’Agenda Llibertària 2013 al lokal

10/11 y 15/12/2012. Jornadas 20 años sin Pedro
3 novembre, 2012
Vaga de fam a Telefònica / Huelga de hambre en Telefónica
9 novembre, 2012

L’Agenda Llibertària 2013 al lokal

7 novembre, 2012
 

Bones a totes i tots!!
en castellà mes abaix

Ja tenim l’Agenda Llibertària 2013. Un any més i van vint-i-quatre!

Com altres anys, l’agenda és multilingüe, inclou el calendari menstrual,
el calendari per programar-te les setmanes, el calendari 2013-2014,
l’horari, el calendari del pagès, i clar el directori actualitzat de
col·lectius anarquistes d’arreu, mantenim les pàgines per apuntar telèfons
i augmentem les pàgines en blanc per prendre notes.

Enguany tornem a posar a cada mes una il·lustració i dos textos d’un autor
(la biografia i l’aportació de la persona en qüestió a l’àmbit
antiautoritari).

El preu final de venda al «públic», és a dir, a les persones individuals
—siguin militants o no— és de 9 €; així la venem nosaltres,
independentment de la quantitat d’agendes demanades. Tot el benefici va
destinat a l’autogestió del Centre d’Estudis Josep Ester Borràs, un dels
nostres projectes polítics.

Però els col·lectius o distribuïdores que al seu torn venen l’agenda a
persones individuals, tenen un 30% de descompte, és a dir, ens paguen
6´30€ per agenda, també independentment de la quantitat d’agendes
demanades. Entenem que aquest 30% de benefici que guanyen les
distribuïdores, es destinarà a un altre projecte autogestionari i
col·lectiu.

En definitiva, el què busquem és que els beneficis de l’agenda vagin
sempre destinats a l’autofinançament dels projectes polítics, ja sigui el
nostre o el de les persones que la compren per vendre-la; a la vegada,
intentem evitar que, amb l’excusa política, es financiïn butxaques
privades.

No podeu deixar de comprar-la, és la millor agenda del 2013!

Finalment, recordeu que per qualsevol consulta o comanda podeu
fer-la enviant un correu a agenda@berguedallibertari.org.

Moltes gràcies, salut i fins aviat!

Surt l’Agenda Llibertària 2013

Agenda Llibertària
Ateneu Columna Terra i Llibertat
Centre d’Estudis Josep Ester Borràs
Carrer del Balç número 4
Apartat de correus número 16
08600 BERGA (Barcelona)
Tel. 938 216 747
agenda@berguedallibertari.org
www.bllibertari.org

Buenas a todas y todos!

Ya tenemos la Agenda Libertaria 2013. Un año más y van veinticuatro!

Como otros años, la agenda es multilingüe y incluye calendario menstrual,
calendario para programarte las semanas, calendario 2013-2014, horario,
calendario del campesino, y claro el directorio actualizado de colectivos
anarquistas de todo, mantenemos las páginas para apuntar teléfonos y
aumentamos las páginas en blanco para tomar notas.

Este año volvemos a poner a cada mes una ilustración y dos textos de un
autor (la biografía y la aportación de la persona en cuestión al ámbito
antiautoritario).

El precio final de venta al «público», es decir, a las personas
individuales —sean militantes o no— es de 9 €; así la vendemos nosotros,
independientemente de la cantidad de agendas solicitadas. Todo el
beneficio va destinado a la autogestión del Centro de Estudios Josep Ester
Borràs, uno de nuestros proyectos políticos.

Pero los colectivos o distribuidoras que a su vez venden la agenda en
personas individuales, tienen un 30% de descuento, es decir, nos pagan
6’30 € por agenda, también independientemente de la cantidad de agendas
pedidas. Entendemos que este 30% de beneficio que ganan las
distribuidoras, se destinará a otro proyecto autogestionario y
colectivo.

En definitiva, lo que buscamos es que los beneficios de la agenda vayan
siempre destinados a la autofinanciación de los proyectos políticos, ya
sea nuestro o el de las personas que la compran para venderla, a la vez,
intentamos evitar que, con la excusa política, se financien bolsillos
privados.

No podéis dejar de comprarla! es la mejor agenda del 2013!

Finalmente, recordad que para cualquier consulta o pedido podéis enviar un
correo electrónico a agenda@berguedallibertari.org.

¡Muchas gracias, salud y hasta pronto!

Agenda Llibertària
Ateneu Columna Terra i Llibertat
Centre d’Estudis Josep Ester Borràs
Carrer del Balç número 4
Apartat de correus número 16
08600 BERGA (Barcelona)
Tel. 938 216 747
agenda@berguedallibertari.org
www.bllibertari.org

Comments are closed.