La majoria dels que ho van impedir avui ho aproven per unanimitat. Es revoca el conveni amb el MACBA per construir el CAP Raval Nord a la Capella de la Misericòrdia (cat/cas)

Radio El Lokal. Programa 04. Un rincón sonoro en el Raval
28 abril, 2020
1 de Maig 2020. Manifest + Vaga de lloguers + Regularización ya
30 abril, 2020

La majoria dels que ho van impedir avui ho aproven per unanimitat. Es revoca el conveni amb el MACBA per construir el CAP Raval Nord a la Capella de la Misericòrdia (cat/cas)

29 abril, 2020
 

Al Plenari de Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona del 29/04/2020 s’acaba d’aprovar per unanimitat la revocació de la cessió de la Capella de la Misericòrdia a l’MACBA per construir la seva ampliació com a pas previ per cedir l’espai a El CatSalut para construir el Nou Cap Raval Nord a la Capella de la Misericòrdia.

Han hagut de passar moltes coses perquè finalment s’imposés un acord que passava per la condició que el MACBA tingués un espai a la mateixa plaça per a la seva ampliació. El MACBA el té i aquesta decisió desbloqueja l’acord. I avui s’escenifica felicitant tots i facilitant-nos a tots per part dels que ho van fer impossible fins ara. Amb l’agreujant de tornar a repetir els mateixos arguments.

Així que d’una banda sembla que aquest acord passa la pilota al fet que s’activin protocols i administracions perquè, com més aviat millor, i ara en pitjors condicions, tinguem un CAP Nou a Raval Nord i que es construeixi a la Capella de la Misericòrdia . I esperem que aquest més aviat possible, donades les urgències i prioritats es compleixi. Nosaltres estarem vigilants perquè així sigui.

Tots es feliciten, tots ens feliciten i tots fan seu i rendibilitzen l’acord. Algunes de nosaltres no ho veiem i no ho sentim així. Seguim pensant que perquè fos possible, es va posar per davant les necessitats de l’MACBA, repetim, de MACBA, no necessàriament de la cultura de la ciutat per sobre de la de les veïnes, la prioritat sense cap dubte, sí que és de la ciutat Aquestes veïnes perdem un espai públic a favor del museu. I les administracions i partits, això si en la seva totalitat fan propi un acord . sobre el qual va decidir fonamentalment la voluntat i insistència de les treballadores del CAP, el sector d’atenció primària de la ciutat, les veïnes i veïns, col·lectius i organitzacions de barri i també de Barcelona que ho van recolzar. La voluntat del districte de Ciutat Vella i de la CUP i Barcelona en comú que van votar a favor des del principi, fins al final, sense variar el seu vot. La resta si ho van fer.

Així que seguim: pendents, vigilants, mobilitzats i desconfiats. També molestos i feliços perquè s’ha aconseguit, sense oblidar tot el que ha passat. Salut i ànims.

La mayoría de los que lo impidieron hoy lo aprueban por unanimidad. Se revoca el convenio con el MACBA para construir el CAP Raval Nord en la Capella de la Misericórdia.

En el Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona del 28/04/2020 se acaba de aprobar por unanimidad la revocación de la cesión de la Capella de la Misericòrdia al MACBA para construir su ampliación como paso previo para ceder el espacio al CAtsalut ppara construir el Nou Cap Raval Nord a la Capella de la Misericòrdia.

Han tenido que pasar muchas cosas para que finalmente se impusiera un acuerdo que pasaba por la condición de que el MACBA tuviera un espacio en la misma plaza para su ampliación. El MACBA lo tiene y esa decisión desbloquea el acuerdo. Y hoy se escenifica felicitándose todos y feclitándonos a todos por parte de quienes lo hicieron imposible hasta ahora. Con el agravante de volver a repetir los mismos argumentos.

Así que por un lado parece que este acuerdo pasa la pelota a que se activen protocolos y administraciones para que, lo más pronto posible, y ahora en peores condiciones, tengamos una CAP Nou al Raval Nord y que se construya en la Capella de la Misericòrdia. Y esperemos que ese más pronto posible, dadas las urgencias y prioridades se cumpla. Nosotras estaremos vigilantes para que así sea.

Todos se felicitan, todos nos felicitan y todos hacen suyo y rentabilizan el acuerdo. Algunxs de nosotrxs no lo vemos y no lo sentimos así. Seguimos pensando que para que fuera aposible, se puso por delante las necesidades del MACBA, repetimos, del MACBA, no necesariamente de la cultura de la ciudad por encima de la de las vecinas, cuya prioridad sin lugar a dudas si que es de la ciudad. Estas vecinas perdemos un espacio público a favor del museo. Y las administraciones y partidos, eso si en su totaliadad hacen propio un acuerdo sobre el que decidió fundamentalmente la voluntad e insistencia de las trabajadores del CAP, el sector de atención primaria de la ciudad, las vecinas y vecinos, colectivos y organizaciones del barrio y también de Barcelona que lo apoyaron. La voluntad del districte de Ciutat Vella y de la CUP y Barcelona en Común que votaron a favor desde el principio, hasta el final, sin variar su voto. El resto si lo hicieron.

Así que seguimos: pendientes, vigilantes, movilizados y desconfiados. También molestos y felices por lo conseguido, sin olvidar todo lo ocurrido. Salud y ánimos.

Comments are closed.