Volem un Sant Jordi Popular. No un recinte firal neoliberal
19 març, 2024
Jornada en Barcelona: Día de la memoria por la verdad y la justicia (Argentina)
24 març, 2024

Juntes lluitem millor i ens fem més fortes… (cat/cas)

21 març, 2024
 

 

…. I no és gens fàcil, les inèrcies, conviccions i maneres de fer de cadascú dificulten l’acord comú des de la confiança, la generositat i la voluntat de no imposar-se sobre els altres. A les històries del Raval, sempre que el poder/els poders exploten la població mitjançant expulsions de veïnes, control de l’espai públic, normatives repressores… aconsegueixen que s’activin els mecanismes organitzatius, memòries de lluites de les organitzacions, col·lectius, comunitats i persones que vivim al raval.

La lluita contra l’ampliació del MACBA n’és un exemple. Nou govern municipal de Collboni que ha decidit anar a totes per imposar i augmentar les polítiques neoliberals en la convicció que té l’acord de les forces polítiques i econòmiques i entén que les reaccions des de baix, les podran controlar, reprimir i cooptar. Aquesta arrogància i manca de càlcul es converteix en el nostre avantatge.

Quan la gent està acostumada a lluitar aprèn contínuament, ho fa millor. S’ajunta sabent de les diferències, no accepta que una força o col·lectiu es vulgui imposar sobre la resta, no vol que es facin carreres polítiques o personals a costa de l’esforç comú.

A la concentració i posterior manifestació d’ahir, ens ajuntem gran part dels col·lectius, organitzacions, espais i comunitats del Raval amb un objectiu comú: No a l’ampliació del MACBA, no al malbaratament de diners públics per al projecte a costa de necessitats més urgents, no a la manca de diàleg i imposició fent-ho passar per interès comú.

És una política general que es manifesta a la reconversió del Sant Jordi en una fira neoliberal, que implica eliminar el Flea Market a la brava. Que passa per retallades socials i augment de desnonaments i així en una llista interminable.

Ho vam aprendre en la lluita per un CAP Nou al Raval Nord. Amb paciència i coratge podem aturar i derrotar aquestes polítiques alhora que potenciem la comunitat, la lluita des de baix i el respecte a les diferències, apuntant aquest món nou que anem construint pas a pas.

Salut!!!

Juntas luchamos mejor y nos hacemos más fuertes

Y no resulta nada fácil, las inercias, convicciones y maneras de hacer de cada cual dificultan el acuerdo común desde la confianza, la generosidad y la voluntad de no imponerse sobre los otros. En las historias del Raval, siempre que el poder/los poderes explotan a la población mediante expulsiones de vecinas, control del espacio público, normativas represoras… consiguen que se activen los mecanismos organizativos, memorias de luchas de las organizaciones, colectivos, comunidades y personas que vivimos en el Raval.

La lucha en contra de la ampliación del MACBA es un ejemplo de ello. Nuevo gobierno municipal de Collboni que ha decidido ir a por todas para imponer y aumentar las políticas neoliberales en la conviccion de que tiene el acuerdo de las fuerzas políticas y económicas y entiende que las reacciones desde abajo, las podrán controlar, reprimir y cooptar. Esa arrogancia y falta de cálculo se convierte en nuestra ventaja.

Cuando la gente está acostumbrada a luchar aprende continuamente, lo hace mejor. Se junta sabiendo de las diferencias, no acepta que una fuerza o colectivo quiera imponerse sobre el resto, no quiere que se hagan carreras políticas o personales a costa del esfuerzo común.

En la concentración y posterior manifestación de ayer, nos juntamos gran parte de los colectivos, organizaciones, espacios y comunidades del Raval con un objetivo común: No a la ampliación del MACBA, no al despilfarro de dinero público para el proyecto a costa de necesidades más urgentes, no a la falta de diálogo e imposición haciénndolo pasar por interés común.

Es una política general que se manifiesta en la reconversión del Sant Jordi en una feria neoliberal, que pasa por eliminar el Flea Market a la brava. Que pasa por recortes sociales y aumento de desahucios y así en una lista interminable.

Lo aprendimos en la lucha por un CAP Nou al Raval Nord. Con paciencia y coraje podemos detener y derrotar estas políticas a la vez que potenciamos la comunidad, la lucha desde abajo y el respeto a a las diferencias, apuntando ese mundo nuevo que vamos construyendo paso a paso.

Salud !!!

Comments are closed.