Els nostres afectes i reconeixements, les nostres discrepàncies i els nostres menyspreus (cat/cas)

Radio El Lokal. Programa 03. Un rincón sonoro al Raval. Xarxes de barri + Sant Jordi entre totes
21 abril, 2020
El traje nuevo de l’Ajuntament
25 abril, 2020

Els nostres afectes i reconeixements, les nostres discrepàncies i els nostres menyspreus (cat/cas)

22 abril, 2020
 

Els nostres afectes i reconeixements, les nostres discrepàncies i els nostres menyspreus

A totes les persones que lluiten i s’organitzen, que arrisquen sense treure pit, que ho fan per la justícia i la humanitat. Que no ho fan només pels seus interessi o els de la seva gent més propera. Que no ho fan per un sou, per ascendir o dominar. Que ho fan des del lloc en què estan, com millor poden, a poc a poc sense esperar grans reconeixements o triomfs. Que ho fan amb amabilitat, sense donar lliçons, amb el seu exemple. Que creen bon ambient i possibilitats de fer. Que lluiten contra el poder, el que els domina i el que moltes vegades ens fa dominar. Aquelles que s’organitzen però no fan de la seva organització un fi, sinó un mitjà útil. A totes aquelles que encara opinant i pensant diferents, es posen d’acord amb respecte cap als altres.

Ens diferencien aquelles que senten que tenen la veritat i que l’únic que cal fer és que la gent els segueixi i la vegi. Aquelles que opten o lluiten pel poder per aconseguir les coses i que una vegada en ell, sabent que poc poden fer, no ho denuncien. Aquelles de sempre el mal menor com a possibilitat. Aquelles que pel bé de l’organització o de la seva idea són capaços d’imposar maneres, formes, objectius. Aquelles que només veuen el poder o l’ambició en els altres i són incapaços de veure al mirall. Aquelles que també d’acord amb la seva veritat poden tornar-se pesades, tòxiques, i crear malestar, moltes vegades sense adonar-se però que fan pols moltes propostes i moltes persones. A quines quan no estan d’acord, no saben apartar-se i bloquegen.

El nostre menyspreu per als que exerceixen el poder i el privilegi en nom del bé comú i en la seva pràctica ho fan per aconseguir o mantenir-los per a la seva gent o per als poderosos. Als que menteixen i enganyen. Als que manipulen, reprimeixen i dominen gaudint del seu poder. Als que fan mal o promouen fer-ho contra els més febles i a sobre els culpen del que sol ser responsabilitat seva. Als que s’omplen la boca de la pàtria, de la societat i del poble i només volen més poder sense tenir-los en compte. Als que per diners usen i abusen de tot i de tots.

Dels nostres afectes, discrepàncies i menyspreus neixen les nostres tasques, els nostres desitjos,

Nuestros afectos y reconocimientos, nuestras discrepancias y nuestros desprecios

A todas las personas que luchan y se organizan, que arriesgan sin sacar pecho, que lo hacen por la justicia y la humanidad. Que no lo hacen solo por sus interese o los de su gente más cercana. Que no lo hacen por un sueldo, por ascender o dominar. Que lo hacen desde el lugar en que están, como mejor pueden, poco a poco sin esperar grandes reconocimientos o triunfos. Que lo hacen con amabilidad, sin dar lecciones, con su ejemplo. Que crean buen ambiente y posibilidades de hacer. Que luchan contra el poder, el que les domina y el que muchas veces nos hace dominar. Aquellas que se organizan pero no hacen de su oirganización un fin, sino un medio útil. A todas aquellas que aún opinando y pensando diferentes, se ponen de acuerdo con respeto hacia los otros.

Nos diferencian aquellas que sienten que tienen la verdad y que lo único que hay que hacer es que la gente les siga y la vea. Aquellas que optan o luchan por el poder para conseguir las cosas y que una vez en él, sabiendo que poco pueden hacer, no lo denuncian. Aquellas de siempre el mal menor como posibilidad. Aquellas que por el bien de la organización o de su idea son capaces de imponer maneras, formas, objetivos. Aquellas que solo ven el poder o la ambición en los otros y son incapaces de verse en el espejo. Aquellas que también en base a su verdad pueden volverse pesadas, tóxicas, y crear malestar, muchas veces sin darse cuenta pero que hacen polvo muchas propuestas y a muchas personas. A quienen cuando no están de acuerdo, no saben apartarse y bloquean.

Nuestro desprecio para quienes ejercen el poder y el privilegio en nombre del bien común y en su práctica lo hacen para conseguir o mantenerlos para su gente o para los poderosos. A los que mienten y engañan. A los que manipulan, reprimen y dominan disfrutando de su poderío. A los que hacen daño o promueven hacerlo contra los más débiles y encima los culpan de lo que suele ser responsabilidad suya. A los que se llenan la boca de la patria, de la sociedad y del pueblo y solo quieren más poder sin tenerlos en cuenta. A quienes por dinero usan y abusan de todo y de todos.

De nuestros afectos, discrepancias y desprecios nacen nuestras tareas, nuestros deseos, nuestros objetivos.

Comments are closed.