El 17/10 a les 11,30h. a la Ciutat de la Justicia. L’Àgora es queda al barri (cat/cas)

Convocatòries del 12 d’Octubre, res a celebrar
11 octubre, 2018
16 de octubre de 1968, hoy hace 50 años. Toni Álvaro
16 octubre, 2018

El 17/10 a les 11,30h. a la Ciutat de la Justicia. L’Àgora es queda al barri (cat/cas)

14 octubre, 2018
 

Aquest proper dimecres 17 d’octubre a les 12,30h al jutjat nº 3 de la Ciutat de la Justícia, tindrà lloc el judici pel civil per la denúncia de la propietat Triquell i García SL contra els “ignorats ocupants” de l’Agora Juan Andrés , sembla que en el judici només es definirà qui és el propietari de l’espai i possiblement conclourà amb l’ordre de desallotjament de l’Agora Juan Andrés després de 4 anys d’activitat pública reconeguda per gairebé tothom com una cosa positiva per al Raval i per a la ciutat. Un desenllaç només desitjat per la propietat, també per la SAREB que és propietària del deute hipotecari de Triquell i el possible comprador a posteriori del solar, ja sigui en una subhasta pública o d’una altra manera. I també un desenllaç que només podrà evitar-se si la mobilització veïnal ho aconsegueix al límit mitjançant algun tipus d’acord que asseguri la propietat i l’ús públic d’un espai que servirà si no ho impedim per gentrificar més al barri i sumar a l’especulació un indret recuperat per les veïnes.

No és casual que en aquests dies hàgim sabut perquè s’ha fet públic d’aquesta manera que només ho saben els que estan en el negoci, que el mateix jutjat nº 3 hagi fet efectiva una execució hipotecària contra Triquell demandada per la SAREB i hagi estat publicada la subhasta en el BOE del 6/10 d’una finca del carrer Riera Baixa 8. Procediment que sembla avançar el que passarà després del judici i que està passant cada dia si no ho impedim: cases, finques o solñares, deixades de manera irresponsable per la propietat, rescatades amb diners públics que ara tornen al mercat privat a baix preu perquè tornin a vendre per tornar a alimentar l’especulació i l’expulsió de veïns del barri.

Ho sabem i no ho permetrem. Aquests quatre anys ens hem demostrat que podem organitzar-nos de manera autogestionada, que es pot funcionar i afrontar problemes complexos i difícils pels nostres propis mitjans i, si escau amb els ajuts de qui sap i comparteix els criteris i que davant la venda del barri als grans propietaris proposarem l’ús i la defensa dels espais i els habitatges per a la gent.

L’Àgora Juan Andrés va lligat a la lluita contra impunitat i la brutalitat policial i això molesta a institucions, partits polítics i oligarquies de Barcelona. Els costa tan sols nomenar-la però per contra a la memòria del Raval va lligada a la defensa del barri, dels nostres drets d’una forma directa, justa i digna. Per això el respecte que ha generat, per això l’ús per a qualsevol activitat que representés la defensa dels drets enfront dels abusos, per això és un espai popular i de totes. I volem que segueixi sent així, volem defensar el nostre territori i la gent que l’habita enfront de l’especulació immobiliària, davant de les màfies legals i il·legals que ens fan servir per al seu profit.

I així s’està fent, des que es va saber l’amenaça de desallotjament, l’espai s’omple cada dia d’activitats i de vida. Molta gent s’ofereix per participar en la defensa i sabem que no serà fàcil, seguirem insistint en una solució que permeti el seu ús per al barri i si no s’aconsegueix en el judici o posteriorment posarem el nostre cos, el nostre cor i el nostre cap per defensar-lo . No serà fàcil però estem acostumats a lluitar i tenim l’afecte i el suport de molta gent.

en castellano

Este próximo miércoles 17 de octubre a las 12,30h en el juzgado nº 3 de la Ciutat de la Justicia, se celebrará el jucio por lo civil por la denuncia de la propiedad Triquell y García SL contra los “ignorados ocupantes” del Agora Juan Andrés, parece que en el juicio solo se definirá quien es el propietario del espacio y posiblemente concluirá con la orden de desalojo del Agora Juan Andrés tras 4 años de actividad pública reconocida por casi todo el mundo como algo positivo para el Raval y para la ciudad. Un desenlace solamente deseado por la propiedad, también por la SAREB que es propietaria de la deuda hipotecaria de Triquell y el posible comprador a posteriori del solar, ya sea en una subasta pública o de otra manera. Y también un desenlace que solo podrá evitarse si la movilización vecinal lo consigue al límite mediante algún tipo de acuerdo que asegure la propiedad y el uso público de un espacio que servirá si no lo impedimos para gentrificar más el barrio y sumar a la especulación un lugar recuperado por las vecinas.

No es casual que en estos dias hayamos sabido porque se ha hecho público de esa manera que solo lo saben quienes están en el negocio, que el mismo juzgado nº 3 haya hecho efectiva una ejecución hipotecaria contra Triquell demandada por la SAREB y haya sido publicada la subasta en el BOE del 6/10 de una finca de la calle Riera Baixa 8. Procedimiento que parece adelantar lo que pasará después del juicio y que está pasando cada dia si no lo impedimos: pisos, fincas o solñares, dejadas de manera irresponsable por la propiedad, rescatadas con dinero público que ahora vuelven al mercado privado a bajo precio para que vuelvan a venderse para volver a alimentar la especulación y la expulsión de vecinos del barrio.

Lo sabemos y no lo vamos a permitir. Estos cuatro años nos hemos demostrado que podemos organizarnos de manera autogestionada, que se puede funcionar y afrontar problemas complejos y difíciles por nuestro propios medios y en su caso con las ayudas de quien sabe y comparte los criterios y que ante la venta del barrio ante los grandes propietarios propondremos el uso y la defensa de los espacios y las viviendas para la gente.

El Àgora Juan Andrés va ligado a la lucha contra impunidad y la brutalidad policial y eso molesta a instituciones, partidos políticos y oligarquias de Barcelona. Les cuesta siquiera nombrarlo pero por contra en la memoria del Raval va ligado a la defensa de nuestro barrio, de nuestros derechos de una forma directa, justa y digna. Por eso el respeto que ha generado, por eso el uso para cualquier actividad que representara la defensa de los derechos frente a los abusos, por eso es un espacio popular y de todos. Y queremos que siga siendo así, queremos defender nuestro territorio y la gente que lo habita frente a la especulación inmobiliaria, frente a las mafias legales e ilegales que nos usan para su provecho.

Y así se está haciendo, desde que se supo la amenaza de desalojo , el espacio se llena cada dia de actividades y de vida. Mucha gente se ofrece para participar en la defensa y sabemos que no será fácil, seguiremos insistiendo en una solución que permita su uso para el barrio y si no se consigue en el juicio o posteriormente pondremos nuestro cuerpo, nuestro corazón y nuestra cabeza en su defensa. No será fácil pero estamos acostumbrados a luchar y tenemos el afecto y el apoyo de mucha gente.

Comments are closed.