Debat Obert. Bcn ens ofega (cat/cas)

“Prints in Resistance” . Exposición y Taller de Grabado con el colectivo QueenMob y Casiopex de México
7 novembre, 2016
Alerta! veïns del Raval! Ens ataquen! (cat/cas)
9 novembre, 2016

Debat Obert. Bcn ens ofega (cat/cas)

8 novembre, 2016
 

Aparentment connectades, les nostres vides corren pels cables de fibra òptica: records, vivències, amistats, amors, amants, esdeveniments, cites, informació, opinió, gustos, orientacions. Com en un supermercat obert 24 hores “la botiga més gran del món” és un d’aquests espais on es pot comprar i vendre tot, al preu d’una felicitat efímera pagada amb la precarietat de les nostres vides.
Suposadament lliures de moure’ns per l’espai metropolità, vivim realment alienades de les nostres cases, a les nostres feines, a les nostres universitats, instituts, atrapades pel somni de la interconnexió on el temps s’accelera i fragmenta, mentres el control repressiu i moral sobre els nostres hàbits es torna mercaderia.
En caure tota perspectiva de millora col·lectiva, la major part del nostre temos s’intercanvia per diners presents o futurs, la nostra experiència per un curriculum, les nostres il·lusions en votos, les nostres emocions en pornografia de masses. En disminuir el vincle social creix l’alienació a la vida: el consum, ja sigui d’experiències, relacions, afectes, perd la seva connotació subjectiva per tornar-se una mercaderia més a un dels aparadors de la Ciutat-Marca. Hi ha qui ven i qui compra, en un bucle que tot sovint ens duu a situacions desesperades, incapaces de reconèixer l’altre, i en reconèixer-se a una mateixa.
En aquest debat en el qual esteu totes invitades, trobar-nos físicament per a veure’ns i compartir els nostres punts de vista sobre el present no és només una via per elaborar l’absència d’allò social, sinó la manera de pensar com reconstruir-lo. Volem atacar la soledat amb la presència col·lectiva, construir un vincle que ens permeti resistir juntes a la marca Barcelona.

[ES]
Aparentemente conectadas, nuestras vidas corren en los cables de fibra óptica: recuerdos, vivencias, amistades, amores, amantes, eventos, citas, información, opinión, gustos, orientaciones. Como en un supermercado abierto 24 horas “la tienda más grande del mundo” es uno de estos espacios donde se puede comprar y vender todo, al precio de una felicidad efímera pagada con la precariedad de nuestras vidas.
Supuestamente libres de movernos en el espacio metropolitano, vivimos realmente alienadas en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestras universidades, institutos, atrapadas por el sueño de la interconexión donde el tiempo se acelera y fragmenta, mientras el control represivo y moral sobre nuestros hábitos se vuelve mercancía.
Al caer cualquier perspectiva de mejora colectiva, la mayoría de nuestro tiempo se intercambia por dinero presente o futuro, nuestra experiencia por un curriculum, nuestras ilusiones en votos, nuestras emociones en pornografía de masas. Al disminuir el vínculo social crece la alienación a la vida; el consumo, ya sea de experiencias, relaciones, afectos, pierde su connotación subjetiva para volverse una mercancía más en uno de los escaparates de la Ciudad-Marca. Hay quien vende y quien compra, en un bucle que muchas veces lleva a situaciones desesperadas, incapaces de reconocer al otro y en reconocerse a una misma.
En este debate a la cual estáis todas invitadas, encontrarnos físicamente para vernos y compartir nuestros puntos de vista sobre el presente no es solo una manera para elaborar la ausencia de lo social, sino la manera de pensar cómo reconstruirlo. Queremos atacar la soledad con la presencia colectiva, construir un vínculo que nos permita resistir juntas a la marca Barcelona.
+info: https://bcnensofega.wordpress.com/
Esdeveniment FB: https://www.facebook.com/events/542616819265415/

BCN Ens Ofega

bcnensofega.wordpress.com

https://www.facebook.com/bcnensofega
https://www.instagram.com/bcnensofega/
https://es.pinterest.com/bcnensofega/

Comments are closed.