Crònica de la Cercavila Raval Resistim
26 juliol, 2017
Crónica, último día, poesía en las Festes Alternatives del Raval
27 juliol, 2017

Crònica de La Banda Mutant/Músics del Carrer. Utopía aquí i ara (cat/cas)

27 juliol, 2017
 

XV FESTES ALTERNATIVES DEL RAVAL
Utopia aquí i ara.

Any rere any i en molt diverses circumstàncies, contra vent i marea, les i els companys de la lluita diària i la seva celebració a través de la comissió de festes alternatives del Raval, demostren ser un símbol internacional de la resistència real, tangible i multicolor enfront d’un sistema gris, profilàctic, estèril que ens tracta d’uniformar, aïllar, mecanitzar, per acabar expulsant-nos de la nostra pròpia història.

Sense donar-se importància, sense demagògies, sense postureos, amb actitud, amb entusiasme, amb constància, amb tones de calor humà, solidaritat, creativitat i una espectacular capacitat d’organització, la comissió de festes alternatives, somia i resol per igual.

Per això i per moltes coses més que no caben aquí, cada vegada que participem des de fa anys al nostre escenari alternatiu més volgut, les i els músics del metre, espai públic del subsòl, espai de totes i de tots, sentim que aprenem, que sembrem, que creixem, que estem creant, que compartim, que gaudim, i per això ja sabem que aquest any 2017 en el Àgora Juan Andrés Benítez, més que mai resistim i vam vèncer una vegada més!.

Tota la nostra gratitud per aquesta generositat de comptar amb nosaltres, aquesta paciència amb la nostra informalidad endèmica d’artistes de carrer, de la mà d’aquesta altra expressió dura, curtida, que compartim totes, que ens acompanya a totes parts i viu gravada en les mirades còmplices que deixen entreveure segles d’aprenentatge en aquesta lluita per mantenir viu i fer créixer a l’ésser humà lliure.

Hem après que tot es pot construir en família, en un lokal molt especial o en un solar convertit en vergel de la memòria i la dignitat: en cases obertes que sumen i inclouen, sense perdre la consciència d’aquest context universal on Barcelona, el Xino i les seves festes, es converteixen en un potent símbol de la resistència internacional a la barbàrie especulativa i deshumanizante que ens amenaça cada dia amb l’anihilació.

Les i els artistes que vivim en aquest limb estrany de llibertat prestada, que maneguem els nostres propis temps, que respirem a través de les escletxes que s’obren pels recovecos d’aquesta gran masmorra sistémica, ens podem permetre certes llicències, entre elles, per descomptat, la hipèrbole i l’exageració.
Doncs en aquest cas podem prescindir d’exagerar i sense por d’equivocar-nos, apreciar les nostres festes com el que són: un autèntic plaure humà i sagrat, casolà i universal,
un immens plaure compartit que any rere any situa la utopia on ha de ser: aquí i ara.

per molts anys, per molts segles, per mil·lennis i milers de mil·lennis:
que visquin les festes alternatives del Raval!: Salut

La Banda Mutant/ Músics del metro

XV FESTES ALTERNATIVES DEL RAVAL
Utopía aquí y ahora.

Año tras año y en muy diversas circunstancias, contra viento y marea, las y los compañeros de la lucha diaria y su celebración a través de la comisión de fiestas alternativas del Raval, demuestran ser un símbolo internacional de la resistencia real, tangible y multicolor frente a un sistema gris, profiláctico, estéril que nos intenta uniformar, aislar, mecanizar,  para acabar expulsándonos de nuestra propia historia.

Sin darse importancia, sin demagogias, sin postureos, con actitud, con entusiasmo, con constancia, con toneladas de calor humano, solidaridad, creatividad y una espectacular capacidad de organización, la comisión de fiestas alternativas, sueña y resuelve por igual.

Por eso y por muchas cosas más que no caben aquí, cada vez que participamos desde hace años en nuestro escenario alternativo más querido, las y los músicos del metro, espacio público del subsuelo, espacio de todas y de todos, sentimos que aprendemos, que sembramos, que crecemos, que creamos, que compartimos, que disfrutamos, y por ello ya sabemos que este año 2017 en el Àgora Juan Andrés Benítez, más que nunca resistimos y vencimos una vez más!.

Toda nuestra gratitud por esa generosidad de contar con nosotras, esa paciencia con nuestra informalidad endémica de artistas callejeros, de la mano de esa otra expresión dura, curtida, que compartimos todas, que nos acompaña a todas partes y vive grabada en las miradas cómplices  que dejan traslucir siglos de aprendizaje en esta lucha por mantener vivo y hacer crecer  al ser humano libre.

Hemos aprendido que todo se puede construir en familia, en un lokal muy especial o en un solar convertido en vergel de la memoria y la dignidad: en casas abiertas que suman e incluyen, sin perder la conciencia de ese contexto universal donde Barcelona, el Xino y sus fiestas, se convierten en un potente símbolo de la resistencia internacional a la barbarie especulativa y deshumanizante que nos amenaza cada día con la aniquilación.

Las y los artistas que vivimos en este limbo extraño de libertad prestada, que manejamos nuestros propios tiempos, que respiramos a través de las rendijas que se abren por los recovecos de esta gran mazmorra sistémica, nos podemos permitir ciertas licencias, entre ellas, por supuesto, la hipérbole y la exageración.
Pues en este caso podemos prescindir de exagerar y sin temor a equivocarnos, apreciar nuestras fiestas como lo que son:  un auténtico placer humano y sagrado, casero y universal,
un inmenso placer compartido que año tras año sitúa la utopía donde tiene que estar: aquí y ahora.

¡por muchos años, por muchos siglos, por milenios y miles de milenios:
vivan a las fiestas alternativas del Raval!:  Salud

La Banda Mutante /Músicos del metro

 

Comments are closed.