Crida al diàleg urgent entre les treballadores i els moviments en defensa de l’habitatge després de la vaga de Raval i la que vindrà el dia 7 a Barcelona (cat/cas)

Genocidio en Canadá
30 maig, 2021
Conato de incendio en el almacén colectivo
31 maig, 2021

Crida al diàleg urgent entre les treballadores i els moviments en defensa de l’habitatge després de la vaga de Raval i la que vindrà el dia 7 a Barcelona (cat/cas)

31 maig, 2021
 

Va ser un èxit i ha mostrat les dificultats i condicionants del seu treball. També la falta de mitjans per atendre les necessitats d’habitatge de les famílies. Han tingut ressò en els mitjans i s’ha obert el debat, però no és suficient. Falta el diàleg entre les treballadores, els seus col·lectius i organitzacions amb els moviments en defensa de l’habitatge. Si aquest diàleg s’obre de forma oberta, respectuosa i clara i aconsegueix avançar, serà un salt importantíssim en la defensa dels drets de les persones i famílies.

Creiem que tothom és conscient de les dificultats però també de les possibilitats.. La profundització de la crisi i els desnonaments pendents augmenten la situació d’emergència. Sempre les administracions o reaccionen tard i malament o no reaccionen. Han de ser els moviments qui busquin les millors solucions possibles i pressionin juntes a les administracions perquè facin la seva feina.

La petició de no assistir als llançaments en els desnonaments si no va acompanyada d’altres mesures, deixen desemparades a les famílies. Cal parlar, explicar-se obertament. És una oportunitat que ha obert la vaga i que els sectors de necessitats bàsiques de la gent: com són els de salut, educació i serveis socials ja estan experimentant.

Al Raval comptem amb l’experiència de la lluita pel CAP Raval Nord que va aconseguir establir xarxes entre les treballadores del CAP i les lluites veïnals de barri.

Per això interpel·lem a Raval Social i les organitzacions de les treballadores socials a establir una reunió amb els moviments de l’habitatge per obrir aquest diàleg i establir els passos necessaris, amb mirada llarga, però de forma urgent perquè la vaga realitzada, la prevista per al dia 7 i les que vindran siguin cada vegada estiguin més recolzades i sumin esforços i lluites en objectius comuns.

Llamada al diálogo urgente entre las trabajadoras y los movimientos en defensa de la vivienda tras la huelga del Raval y la que vendrá el dia 7 en Barcelona

Fue un éxito y ha mostrado las dificultades y condicionantes de su trabajo. También la falta de medios para atender las necesidades de vivienda de las familias. Han tenido eco en los medios y se ha abierto el debate pero no es suficiente. Falta el diálogo entre las trabajadoras, sus colectivos y organizaciones con los movimientos en defensa de la vivienda. Si ese diágo se abre de forma abierta, respetuosa y clara y consigue avanzar, será un salto importantísimo en la defensa de los derechos de las personas y familias.

Creemos que todo el mundo es consciente de las dificultades pero también de las posibilidades. Y hay poner las situacione sobre la mesa. La profundizaciñón de la crisis y los desahucios pendientes aumentan la situación de emergencia. Siempre las administraciones o reaccionan tarde y mal o no reaccionan. Han de ser llos movimientos quienes busquen las mejores soluciones possibles y presionen juntas a las administraciones para que hagan su trabajo.

La petición de no asisitir a los lanzamientos en los desahucios si no va acompañada de otras medidas, dejan desamparadas a las familias y seguro que no es la voluntad de las trabajadoras. Hay que hablar, explicarse abiertamente. Es una oportunidad que ha abierto la huelga y que los sectores de necesidades básicas de la gente: como son los de salud, educación y servicios sociales ya están experimentando

En el Raval contamos con la experiencia de la lucha por el CAP Raval Nord que consiguió establecer redes entre las trabajadoras del CAP y las luchas vecinales del barrio.

Por eso interpelamos a Raval Social y a las organizaciones de las trabajadoras sociales a establecer una reunión con los movimientos de la vivienda para abrir ese diálogo y establecer los pasos necesarios, con mirada larga però de forma urgente para que la huelga realizada, la prevista para el dia 7 y las que vendrán sean cada vez estén más apoyadas y sumen esfuerzos y luchas en objetivos comunes.

1 Comment

  1. […] sociales para el 7 de Junio en toda la ciudad con el precedente de parón en el barrio de El Raval. En un texto encontrado en “El Lokal” encontramos un llamamiento a tejer redes entre currantes y el movimiento de vivienda. “Por eso […]