Contrastació de la versió policial dels fets del Palau (Mataró)