Contestant preguntes. Al lokal tenim moltes coses en comú i també moltes diferències i això no ens impedeix estar junts (abajo en castellano)

Comença l’estiu, acaba el curs i aquí seguim (cat/cas)
10 agost, 2018
#AlertaKellys. Movilización en Barcelona
13 agost, 2018

Contestant preguntes. Al lokal tenim moltes coses en comú i també moltes diferències i això no ens impedeix estar junts (abajo en castellano)

10 agost, 2018
 

Contestant preguntes. Al lokal tenim moltes coses en comú i també moltes diferències i això no ens impedeix estar junts

Hi ha gent que no entén això i que contínuament ens interpel·la sobretot en la nostra relació amb l’accés al poder a l’Ajuntament de Barcelona de Barcelona en comú, el Procés i la independència, també sobre la CUP, alguns de bona manera i altres no tant . Són preguntes legítimes i no hi ha problema en respondre no tant perquè qui pregunta senti el que vulgui sentir sinó perquè entengui i conegui la nostra postura i possiblement la de molta gent que la comparteix.

Compartim la cultura llibertària i entenem que els canvis no vindran per l’accés al poder sinó que la nostra prioritat és la construcció diària de l’autoorganització des de baix mitjançant la solidaritat, l’acció directa i el suport mutu.

No ens contagiem de l’eufòria electoralista i partidària post 15M encara que gent de nosaltres i molt propera, va participar i va votar per les noves candidatures tant municipals com a la CUP a les autonòmiques de la mateixa manera que altres vam mantenir el criteri clàssic abstencionista sense que suposés cap problema, cadascú és lliure de votar o no votar i seguim tenint en comú quina és la prioritat política.

En el dia a dia al nostre barri al Raval, hem mantingut diàleg i contactes amb Regidoria en els temes en què ens ha semblat necessari fer-ho, hem reconegut els encerts de les seves activitat i hem denunciat el que per a nosaltres han estat errors, mantenint la nostra autonomia i independència respecte a l’autoritat.

Les intervencions repressives de la Guàrdia Urbana, el desallotjament violent de la REA, l’ordenança de les terrasses, la manca d’autocrítica i el fer-se propis resultats en què gran part de la força ha vingut des de la gent, col·lectius i organitzacions les hem denunciat per responsabilitat política davant aquests fets. De la mateixa manera no hem compartit l’actitud partidària, dura i de vegades incomprensible de la CUP pel que fa a la forma de veure el dia dia de la política al carrer. Hem buscat ser justos i respectuosos alhora que clars i directes quan així ens ha semblat i hem prioritzat la lluita en comú amb tots els espais del barri i creiem que quan així ha passat, ha funcionat.

Sempre hem cregut saber que no podem ser un més en la carrera per representar el barri, entenem que el Raval és un barri irrepresentable, sinó que la política passa per reconèixer, fomentar i acompanyar l’autoorganització, perquè faci el seu propi camí, crear infraestructures , no d’estat o institucionals, sinó de baix, pròpies i autogestionades. I no és fàcil en un moment en què ens fan fora del barri en el qual la població ravalera tenen menys ingrés de mitjana que mai i ha de pagar els lloguers més alts de la història. En els que les mafias legals i il·legals són presents per explotar-nos, treure’ns la riquesa, despullar i expulsar-nos del nostre territori i una part del barri, que sempre ha existit, creu que la solució passa per més autoritat, més policia, menys tonteries i càrrega contra els pitjor situats davant la crisi i ens acusa nosaltres de tous, poc més que ximples i progres.

Sobre el Procés, la independència i la CUP, donaria per a un altre escrit. És un tema obert i viu i només dir que no volem un estat català com a solució al nostre problemes, que hi ha anarco independentistes i independentistes anarquistes encara que a molts no els agradi. Que prioritzem la lluita per la llibertat i la justícia i el dret a l’autodeterminació. Que com més desobedient és el procès més hem participat, així l’1 d’octubre, a la vaga general del 3 i en l’intent de fer un CDB Comitè de Defensa del Barri alhora que es creava un CDR. Que clar que estem per la llibertat dels presos polítics (encara que el nostre sentit de pres polític sigui molt altre) que estem contra les presons. I que finalment tornem al principi la lluites per la defensa de les llibertats i la justícia ens posa en comú, després vénen les diferències que ens enriqueixen i ens fan llegir millor la realitat que només amb una mateixa mirada.

I que no està tot escrit que poden passar moltes coses quan normalment se sap el que passarà i que el que passi quan més desobedient i llibertari sigui millor encara que hi ha el risc que la involució guanyi la partida. Per això entenem com bon senyal que tanta gent d’aquí i d’allà pregunti, dubti i vulgui saber la nostra opinió, el veiem com a senyal d’aquí passen coses que poden ser bones per a la humanitat i que volen seguir-les per si avancen i serveixen. Tant de bo serveixin.

I finalment dir que sabem que som molt petits, franca minoria però aquí estem aportant la nostra pràctica.

——————————————————–

Contestando preguntas. En el lokal tenemos muchas cosas en común y también muchas diferencias y eso no nos impide estar juntos

Hay gente que no entiende esto y que continuamente nos interpela sobre todo en nuestra relación con el acceso al poder en el Ayuntamiento de Barcelona de Barcelona en Comú, el procés y la independencia, también sobre la CUP, algunos de buena manera y otros no tanto. Son preguntas legítimas y no hay problema en responder no tanto para que quien pregunta oiga lo que quiera oir sino para que entienda y conozca nuestra postura y posiblemente la de mucha gente que la comparte.

Compartimos la cultura libertaria y entendemos que los cambios no vendrán por el acceso al poder sino que nuestra prioridad es la construcció diaria de la autoorganización desde abajo mediante la solidaridad, la acción directa y el apoyo mutuo.

No nos contagiamos de la euforia electoralista y partidaria post 15M aunque gente de nosotros y muy cercana, participó y votó por las nuevas candidaturas tanto municipales como a la CUP en las autonómicas de la misma manera que otros mantuvimos el criterio clásico abstencionista sin que supusiera ningún problema, cada cual es libre de votar o no votar y seguimos teniendo en común cual es la prioridad política.

En el dia a dia en nuestro barrio en el Raval, hemos mantenido diálogo y contactos con Regiduria en los temas en los que nos ha parecido necesario hacerlo, hemos reconocido los aciertos de sus actividad y hemos denunciado lo que para nosotros han sido errores, manteniendo nuestra autonomía e independencia con respecto a la autoridad.

Las intervenciones represivas de la Guardia Urbana, el desalojo violento de la REA, la ordenanza de las terrazas, la falta de autocrítica y el hacerse propios resultados en los que gran parte de la fuerza ha venido desde la gente, colectivos y organizaciones las hemos denunciado por responsabilidad política ante estos hechos. De la misma manera no hemos compartido la actitud partidaria, dura y a veces incomprensible de la CUP con respecto a la forma de ver el dia dia de la política en la calle. Hemos buscado ser justos y respetuosos a la vez que claros y directos cuando así nos ha parecido y hemos priorizado la lucha en común con todos los espacios del barrio y creemos que cuando así ha ocurrido, ha funcionado.

Siempre hemos creido saber que no podemos ser uno más en la carrera por representar al barrio, entendemos que el Raval es un barrio irrepresentable, sino que la política pasa por reconocer, fomentar y acompañar la autoorganización, para que haga su propio camino, crear infraestructuras, no de estado o institucionales, sino de abajo, propias y autogestionadas. Y no es fácil en un momento en que nos echan del barrio en el que la población ravalera tienen menos ingreso de media que nunca y ha de pagar los alquileres más altos de la historia. En los que las mafias legales e ilegales están presentes para explotarnos, sacarnos la riqueza, despojarnos y expulsarnos de nuestro territorio y una parte del barrio, que siempre ha existido, cree que la solución pasa por más autoridad, más policia, menos tonterías y carga contra los peor situados ante la crisis y nos acusa a nosotros de blandos, poco más que tontos y progres.

Sobre el procés, la independencia y la CUP, daría para otro escrito. Es un tema abierto y vivo y solo decir que no queremos un estado catalán como solución a nuestro problemas, que hay anarco independentistas y independentistas anarquistas aunque a muchos no les guste. Que prioirizamos la lucha por la libertad y la justicia y el derecho a la autodeterminación. Que cuanto más desobediente es el procés más hemos participàdo, así el 1 de octubre, en la huelga general del 3 y en el intento de hacer un CDB Comité de Defensa del Barri a la vez que se creaba un CDR. Que claro que estamos por la libertad de los presos políticos (aunque nuestro sentido de preso político sea muy otro) que estamos contra las cárceles. Y que finalmente volvemos al principio la luchas por la defensa de las libertades y la justicia nos pone en común, después vienen las diferencias que nos enriquecen y nos hacen leer mejor la realidad que solo con una misma mirada.

Y que no está todo escrito que pueden pasar muchas cosas cuando normalmente se sabe lo que va a pasar y que lo que pase cuando mas desobediente y libertario sea mejor aunque hay el riesgo que la involución gane la partida. Por eso entendemos como buena señal que tanta gente de aquí y de allá pregunte, dude y quiera saber nuestra opinión, lo vemos como señal de aquí ocurren cosas que pueden ser buenas para la humanidad y que quieren seguirlas por si avanzan y sirven. Ojalá sirvan.

Y finalmente decir que sabemos que somos muy pequeños, franca minoria pero ahí estamos aportando nuestra práctica.

 

Comments are closed.