Comunicat de les 40 entitats de la Plataforma pro-pacificació de la Ronda de Sant Antoni