Comunicat de la Plataforma pro pacificació de la Ronda Sant Antoni davant la presentació de la proposta de l’Ajuntament