Campanya en suport al Lokal, fes-te soci/a (cat/cas)

Assemblea Festes Alternatives del Raval 2020. 18/02 a les 19:30 h. al Lokal (cat/cas)
7 febrer, 2020
Antic Teatre en Perill: Gentry en viu
11 febrer, 2020

Campanya en suport al Lokal, fes-te soci/a (cat/cas)

8 febrer, 2020
 

Campanya socis en suport al Lokal

Des d’octubre de 1987 ha transitat una quantitat innombrable de persones i col·lectius amb tota mena d’inquietuds i formes, projectes que s’han gestat i amb els que hem après conjuntament, que han anat conformant el que, avui dia, El Lokal és i el que representa per a molta gent.

Moltes de les persones que van participar o que van passar per aquí, ja fos per assemblees, reunions, materials, fanzins, llibres, música, samarretes o xerrar, encara s’acosten de tant en tant, o conserva el contacte per xarxes socials. Relatant anècdotes i memòries de lluites, aspiracions, esbroncades, manifestacions o concerts, d’una manera o altra es manté viva la memòria col·lectiva de les petites coses, de les microhistòries que es donen dins de la voràgine del dia a dia que tot es porta i oblida.

Volem convidar a qui han participat d’una manera o l’altra a El Lokal, amb qui hem compartit espais de lluita, afecte i oci, al llarg d’aquests 32 anys, a participar del nostre dia a dia, a posar en perspectiva aquest recorregut, entrellaçat amb tants d’altres, per pensar i debatre com seguir endavant.

Així mateix, ens agradaria generar espais on els qui vulguin participar en el Lokal però, per qualsevol motiu, no poden fer-ho directament, puguin aportar les seves idees i perspectives de manera regular.

Per això, amb la idea de mantenir aquest contacte, on cadascun aporti el que vulgui i pugui, i garantir que El Lokal pugui continuar sent un espai autogestionat, rellancem la proposta de fer-se socix, amb o sense aportació econòmica, atès que sovint, especialment per als que estan en la distància, és també la manera en què consideren que poden col·laborar.

Són temps difícils alhora que s’obren bretxes per als canvis. Per això pensem que cal reforçar tots els espais i col·lectius perquè segueixin sent útils per a les lluites, per resistir i crear com hem intentat fer fins ara.

Salut i ànims.

Descarregar el document en pdf,

Campaña en apoyo al Lokal, hazte socix

Desde octubre de 1987 ha transitado una cantidad innumerable de personas y colectivos con todo tipo de inquietudes y formas, proyectos que se han gestado y con los que hemos aprendido conjuntamente, que han ido conformando lo que, a día de hoy, El Lokal es y lo que representa para mucha gente.

Muchas de las personas que participaron o que pasaron por aquí, ya fuera por asambleas, reuniones, materiales, fanzines, libros, música, camisetas o charlar, aún se acercan de vez en cuando, o conserva el contacto por redes sociales. Relatando anécdotas y memorias de luchas, aspiraciones, broncas, manifestaciones o conciertos, de un modo u otro se mantiene viva la memoria colectiva de las pequeñas cosas, de las microhistorias que se dan dentro de la vorágine del día a día que todo se lleva y olvida.

Queremos invitar a quienes han participado de uno u otro modo en El Lokal, con quienes hemos compartido espacios de lucha, afecto y ocio, a lo largo de estos 32 años, a participar de nuestro dia a dia, a poner en perspectiva este recorrido, entrelazado con tantos otros, para pensar y debatir cómo seguir adelante.

Asimismo, nos gustaría generar espacios donde quienes quieran participar en El Lokal pero, por cualquier motivo, no pueden hacerlo directamente, puedan aportar sus ideas y perspectivas de manera regular.

Por ello, con la idea de mantener ese contacto, donde cada uno aporte lo que quiera y pueda, y garantizar que El Lokal pueda continuar siendo un espacio autogestionado, relanzamos la propuesta de hacerse socix, con o sin aportación económica, dado que a menudo, especialmente para quienes están en la distancia, es también el modo en que consideran que pueden colaborar.

Son tiempos difíciles a la vez que se abren brechas para los cambios. Por eso pensamos que hay que reforzar todos los espacios y colectivos para que sigan siendo útiles para las luchas, para resistir y crear como hemos intentado hacer hasta ahora.

Salud y ánimos.

Comments are closed.