Aturem el Pla Paral.lel

Nuevas fechas para el Festival de Cine Anarquista de Barcelona (18 al 22/6)
11 juny, 2014
Mostra del Llibre Anarquista de Barcelona del 3 al 6 de juliol
12 juny, 2014

Aturem el Pla Paral.lel

11 juny, 2014
 

Davant la necessària remodelació de l’Avinguda Paral•lel iniciada per l’Ajuntament de Barcelona, les entitats sotasignants volem fer palès el nostre rebuig al projecte actual i denunciem la manca de participació real que ha acompanyat el procés. +info

La reforma no aborda el problema crònic del Paral•lel, el seu caràcter de barrera per els barris confluents de Sant Antoni, Poble Sec i Raval i persevera en una majoritària destinació de l’espai al trànsit del vehicle privat. Oblida així els objectius del Pla de Mobilitat Urbana 2013-2018 del propi consistori. El disseny urbanístic dels nous espais peatonalitzats com a voreres ampliades a les cruïlles afavoreix l’ocupació privada de l’espai públic amb terrasses. Respon a un model de ciutat que imposa la lògica de la rendibilitat privada i la mercantilització d’allò públic sobre les necessitats col•lectives de la ciutadania i els interessos de la majoria. Busca l’atracció de nous visitants i turistes, transformant l’avinguda en un nou connector entre el Port i la Fira.

Nosaltres pensem que un altre Paral•lel és possible, el Paral•lel dels barris. Per això hem iniciat un nou procés participatiu en el que per primera vegada treballem plegades entitats i associacions amb sensibilitats i ideologies molt diverses dels barris que volem acostar. Amb voluntat de consens, amb moltes ganes de participació massiva, estem teixint les nostres reivindicacions.

Proposem l’elaboració d’un Pla d’usos que tingui en compte les necessitats socials dels veïns i veïnes dels barris implicats en la reforma. Ha de ser el fruit d’un procés participatiu d’arrel, obert, plural i vinculant. En principi, defensem i demanem:

Mentre es posa en marxa el pla d’usos, la Moratòria immediata de llicències d’hotels, així com les de terrasses en zones de conflicte: Paral•lel, Blai, Vila i Vilà, i Plaça Navas, així com la garantia de que es manté la moratòria actual en llicències de pisos turístics.
Que enforteixi i potenciï l’economia social i solidària.
Que elabori un Pla de Comerç de proximitat a partir d’una diagnosi del teixit dels barris (autònoms, cooperatives…).
Que promogui iniciatives de potenciació de la cultura de proximitat: concerts en horaris responsables en bars i comerços i a l’espai públic.
Que es concreti i acceleri el retorn de l’oficina de Barcelona Activa.
Que recuperi, actualitzi i ampliï les conclusions de les anàlisis i diagnosis fetes sobre les conseqüències del model turístic i els processos de gentrificació que s’esdevenen.
Que compti amb que els equipaments públics no romanguin tancats els caps de setmana i al mes d’agost (Cotxeres Borrell, Casal del Barri del Raval, Biblioteques) i reflexioni sobre la seva gestió i l’ús veïnal, com pot ser el cas del Centre Cultural Albareda.

Plantegem els següents canvis en el disseny de l’avinguda:

> Places:

Fer places rectangulars a les cruïlles (el disseny plantejat per Josep Ferrando) i afavorir la peatonalització temporal en festius o dies d’activitats.
Adequar cada plaça a les necessitats dels veïns residents:
Places-parc amb predomini d’elements naturals.
Places amb pocs elements fixos que afavoreixin la realització d’activitats, espectacles, assemblees…(Plaça Pepe Rubianes)
Places amb espai per a jocs infantils i espai de convivència.
Definir el mobiliari urbà i prioritzar-lo sobre l’ús privat de terrasses.

> Secció de l’avinguda:

Reduir el trànsit del vehicle privat (i la contaminació i el soroll que comporta) mitjançant un estudi global de la mobilitat de l’àrea, limitant a dos carrils de circulació per sentit, un destinat a transport públic.
Incorporar un enjardinament de l’avinguda com a un nou element integral del projecte que garanteixi una millora de la qualitat de vida urbana.
Ampliar el carril de bicicletes central per donar-li més seguretat.

> Il•luminació:

Rebuig al Pla Director d’Il•luminació de Barcelona que preveu la instal•lació de fanals hipertecnològics al cost de 6.500€ cadascun. No cal canviar tots els fanals de l’avinguda.
Redimensionament de la despesa en il•luminació pressupostada en 2,8M€, reorientant aquest remanent de diners mitjançant un veritable procés participatiu.
Aplicació del principi de precaució en qüestió de contaminació electromagnètica.

ADHEREIX-TE AL MANIFEST:

Comments are closed.