A partir del dilluns estarem, una altra vegada, al lokal i anirem fent (cat/cas)

Ludd, Hipermodernidad y neo-totalitarismo en tiempos de COVID-19. Tomás Ibáñez
1 maig, 2020
Radio El Lokal. Programa 05. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada
5 maig, 2020

A partir del dilluns estarem, una altra vegada, al lokal i anirem fent (cat/cas)

3 maig, 2020
 

L’autoritat competent ha decidit que a partir del dilluns 4 de maig, llibreries i altres tipus de comerç podem obrir i atendre amb cita prèvia i unes determinades condicions que complirem. Així que dilluns a les 10 del matí, tornarem a obrir el lokal, Ens tocarà netejar bé, ordenar i posar-nos al dia. Durant aquests dies de confinament no hem parat, a un altre ritme i d’altres maneres, hem seguit actius: aprenent i adaptant-nos a la nova situació. Tant en l’activitat extraordinària del lokal i de les xarxes de barri, aquí estem. Fins i tot hem actualitzat la botiga en línia, hem començat Ràdio El Lokal. Ens hem cuidat i hem reforçat el col·lectiu i la comunitat, sense aquest sentit comú de tanta gent, no hauríem pogut seguir.

La gent que ens ha fet compres, tant per a Sant Jordi com després per mitjà de la botiga en línia i les ha de recollir en el lokal, que es posi en contacte i ho anem resolent a poc a poc. Sobre els enviaments per correu, hem parlat amb treballadores de sindicats afins de Correus i ens han explicat la situació. Està treballant la meitat de la plantilla per raons de seguretat i per la seva lluita sindical (a l’almenys tres treballadores han mort a costa del Covid19 i de la manca de mitjans de seguretat). Ens expliquen que hi ha un milió de paquets en espera i entenen que si comencem l’activitat, ens posarem a la cua i quan es pugui, es repartiran. Així que després de parlar amb elles, començarem a fer enviaments que trigaran a arribar. Mantenir-igual que ara, només faria que beneficiar les grans companyies que no tenen prejudicis ni manies a posar en risc la vida de les treballadores a canvi dels seus beneficis. Com deu ser, la gent organitzada defensa els seus drets i la seva vida i nosaltres donem suport segons els seus temps.

Agrair a tota la gent que està lluitant pels drets de totes en aquests moments tan difícils. Agrair la paciència, la humilitat, la solidaritat i el suport mutu. Les que hem viscut sempre en crisi, amb un peu dins i un altre fora, des de l’autogestió, estem més acostumats a reaccionar davant les dificultats. Per costum i per una comunitat que ens dóna suport i ens empeny. Salut i ànims

A partir del lunes estaremos, otra vez, en el lokal e iremos haciendo

La autoridad competente ha decidido que a partir del lunes 4 de mayo, librerias y otros tipos de comercio podemos abrir y atender con cita previa y unas determinadas condiciones que cumpliremos. Así que el lunes a las 10 de la mañana, volveremos a abrir el lokal, Nos tocará limpiar bien, ordenar y ponernos al día. Durante estos días de confinamiento no hemos parado, a otro ritmo y de otras maneras, hemos seguido activos: aprendiendo y adaptándonos a la nueva situación. Tanto en la actividad extraordinaria del lokal y de las redes del barrio, ahí estamos. Hasta hemos actualizado la botiga online, hemos empezado Radio El Lokal. Nos hemos cuidado y hemos reforzado el colectivo y la comunidad, sin ese sentido común de tanta gente, no habríamos podido seguir.

La gente que nos ha hecho compras, tanto para Sant Jordi como después por medio de la botiga online y las ha de recoger en el lokal, que se ponga en contacto y lo vamos resolviendo poco a poco. Sobre los envios por correo, hemos hablado con trabajadoras de sindicatos afines de Corrreos y nos han explicado la situación. Está trabajando la mitad de la plantilla por razones de seguridad y por su lucha sindical (al menos tres trabajadoras han fallecido a costa del Covid19 y de la falta medios de seguridad). Nos explican que hay un millón de paquetes en espera y entienden que si empezamos la actividad, nos pondremos a la cola y cuando se pueda, se repartirán. Así que tras hablar con ellas, empezaremos a hacer envios que tardarán en llegar. Mantenernos igual que ahora, solo haría que beneficiar a las grandes compañías que no tienen prejuicios ni reparos en poner en riesgo la vida de las trabajadoras a cambio de sus beneficios. Como debe de ser, la gente organizada defiende sus derechos y su vida y nosostros apoyamos según sus tiempos.

Agradecer a toda la gente que está luchando por los derechos de todas en estos momentos tan difíciles. Agradecer la paciencia, la humildad, la solidaridad y el apoyo mutuo. Las que hemos vivido siempre en crisis, con un pie dentro y otro fuera, desde la autogestión, estamos más acostumbrados a reaccionar ante las dificultades. Por costumbre y por una comunidad que nos apoya y nos empuja. Salud y ánimos

Comments are closed.