33 anys del lokal. La nostra tasca per millorar el món (cat/cas)

En solidaritat amb la Buenos Aires. Manifestació
30 octubre, 2020
#jodenuncio @salutcat @albaverges @icscat #SOS_AP #atutambetafecta
31 octubre, 2020

33 anys del lokal. La nostra tasca per millorar el món (cat/cas)

31 octubre, 2020
 

Aquest octubre hem complert 33 anys des que l’octubre del 1987, un petit grup de persones que veníem de l’Ateneu Llibertari del Poble Sec, vam obrir l’espai perquè hi hagués un lloc al centre de Barcelona, ​​al Xino, al què poguessis anar de manera oberta i amable, sense que ningú et demanés carnets ni vestir, ser o aparentar d’una manera determinada. Venir a informar-te, a connectar, a portar o comprar, distribuir i produir materials que posessin en qüestió el sistema que ens imposen i apuntessin a construir-ne un més lliure, just i fratern. A fer-ho sense subvencions ni patrocinis de ningú, amb el nostre propi esforç i el de la gent. A demostrar que era possible fer-ho i que es podia fer bé. En comptes de donar la xapa, actuar amb l’exemple.

I gràcies a centenars, a milers de persones hem pogut arribar fins aquí, adaptant-nos als nous temps i les noves maneres. Fent-ho des del pensament llibertari, lluny del poder, les institucions i mitjançant el suport mutu i la solidaritat. Sense sentir-nos superiors a ningú, amb respecte però sense callar quan hem cregut important donar la nostra opinió o la nostra acció, contra tots els dogmatismes, fins als nostres.

Sempre ha estat difícil, alguns moments més que altres. Sempre a la corda fluixa, sempre aguantat i resistint. Estem acostumats. I els temps que vénen ens posen a prova.

La nostra tasca per millorar el món és resistir, seguir sent útils a les lluites i al pensament crític, subversiu, irreverent. A la gent més desfavorida, a Raval. Formar part d’aquest fil de la història, rebel, lluitador, que estima la vida i la llibertat.

Cal estar atents, cal estar pendents per entendre el que passa, per no molestar qui lluita, per donar un cop mà. Per defensar-nos i construir. No ens espanta la realitat, no ens espanta el poder ni les dificultats perquè seguim portant un món nou en els nostres cors i en la nostra memòria.

Salut i sort als que lluiten.

33 años del lokal. Nuestra tarea para mejorar el mundo

Este octubre hemos cumplido 33 años desde que en octubre de 1987, un pequeño grupo de personas que veníamos del Ateneo Libertario de Poble Sec, abrimos el espacio para que hubiera un lugar en el centro de Barcelona, en el Chino, al que pudieras acudir de manera abierta y amable, sin que nadie te pidiera carnets ni vestir, ser o aparentar de una manera determinada. Venir a informarte, a conectar, a traer o comprar, distribuir y producir materiales que pusieron en cuestión el sistema que nos imponen y apuntaran a construir uno más libres, justo y fraterno. A hacerlo sin subvenciones ni patrocinios de nadie, con nuestro propio esfuerzo y el de la gente. A demostrar que era posible hacerlo y que se podía hacer bien. En vez de dar la chapa, actuar con el ejemplo.

Y gracias a cientos, a miles de personas hemos podido llegar hasta aquí, adaptándonos a los nuevos tiempos y a las nuevas maneras. Haciéndolo desde lo libertario, lejos del poder, las instituciones y mediante el apoyo mutuo y la solidaridad. Sin sentirnos superiores a nadie, con respeto pero sin callarnos cuando hemos creído importante dar nuestra opinión o nuestra acción, contra todos los dogmatismos, hasta los nuestros.

Siempre ha sido difícil, algunos momentos más que otros. Siempre en el alambre, siempre aguantado y resistiendo. Estamos acostumbrados. Y estos tiempos que vienen nos ponen a prueba.

Nuestra tarea para mejorar el mundo es resistir, seguir siendo útiles a las luchas y al pensamiento crítico, subversivo, irreverente. A la gente más desfavorecida, al Raval. Formar parte de ese hilo de la historia, rebelde, luchador, que ama la vida y la libertad.

Hay que estar atentos, hay que estar pendientes para entender lo que ocurre, para no molestar a quien pelea, para echar una mano. Para defendernos y construir. No nos asusta la realidad, no nos asusta el poder ni las dificultades porque seguimos llevando un mundo nuevo en nuestros corazones y en nuestra memoria.

Salud y suerte a los que luchan.

Comments are closed.