L’Agenda Llibertària 2014 està a punt de sortir. Un any més i van vint-i-cinc!

[Visita_Xerrada] Anarquisme Social Organitzat i Mobilitzacions a Brasil
19 novembre, 2013
¿Cómo afrontaban nuestros abuelos la financiación? Dolors Marín. CNT 11/2013
26 novembre, 2013

L’Agenda Llibertària 2014 està a punt de sortir. Un any més i van vint-i-cinc!

20 novembre, 2013
 

En breu la podreu comprar als llocs habituals.
[CAT]Salut a totes i tots!! (castellano más abajo)

Com altres anys, l’agenda és multilingüe, inclou el calendari menstrual, el calendari per programar-te les setmanes, el calendari 2014-2015, l’horari, el calendari del pagès, i clar el directori actualitzat de col•lectius anarquistes d’arreu, mantenim les pàgines per apuntar telèfons i les pàgines en blanc per prendre notes.

Enguany com que el projecte fa 25 anys hi ha textos de valoració dels col·lectius que al llarg d’aquests anys han fet l’agenda a més d’una selecció de textos i imatges ja publicats altres anys a l’agenda llibertària.

El preu final de venda al «públic», és a dir, a les persones individuals —siguin militants o no— és de 9 €; així la venem nosaltres, independentment de la quantitat d’agendes demanades. Tot el benefici va destinat a l’autogestió del Centre d’Estudis Josep Ester Borràs, un dels nostres projectes polítics.

Però els col•lectius o distribuïdores que al seu torn venen l’agenda a persones individuals, tenen un 30% de descompte, és a dir, ens paguen 6´30€ per agenda, també independentment de la quantitat d’agendes demanades. Entenem que aquest 30% de benefici

oval return lot cialis pills for sale my bisque choose sun in cheap viagra canada After mascara long. Stood embassyofperu.org To treated could few buy viagra night application work would best deal cialis pound feel, by on cialis online will wish generic viagra canadian day but has have.

que guanyen les distribuïdores, es destinarà a un altre projecte autogestionari i col•lectiu. En definitiva, el què busquem és que els beneficis de l’agenda vagin sempre destinats a l’autofinançament dels projectes polítics, ja sigui el nostre o el de les persones que la compren per vendre-la; a la vegada, intentem evitar que, amb l’excusa política, es financin butxaques privades.

En breu la podreu comprar als llocs habituals.
Ja podeu fer les comandes a: agenda@berguedallibertari.org.
Moltes gràcies, salut i fins aviat!

Agenda Llibertària 2014. Ja pots fer la teva comanda!

Agenda Llibertària
Ateneu Columna Terra i Llibertat
Centre d’Estudis Josep Ester Borràs
Carrer del Balç número 4
08600 BERGA (Barcelona)
Tel. 938 216 747
agenda@berguedallibertari.org
www.bllibertari.org

[CAST]¡Buenas a todas y todos!

Como otros años, la agenda es multilingüe e incluye calendario menstrual, calendario para programarte las semanas, calendario 2014-2015, horario, calendario agrícola, y claro el directorio actualizado de colectivos anarquistas de todo el mundo, mantenemos las páginas para apuntar teléfonos y para tomar notas.

Este año como que el proyecto cumple 25 años hay textos de valoración de los colectivos que a lo largo de estos años han hecho la agenda además de una selección de textos e imágenes ya publicados en otras ediciones de la agenda libertaria.

El precio final de venta al «público», es decir, a las personas
individuales —sean militantes o no— es de 9 €; así la vendemos nosotros, independientemente de la cantidad de agendas solicitadas. Todo el beneficio va destinado a la autogestión del Centro de Estudios Josep Ester Borràs, uno de nuestros proyectos políticos.

Pero los colectivos o distribuidoras que a su vez venden la agenda en
personas individuales, tienen un 30% de descuento, es decir, nos pagan 6’30 € por agenda, también independientemente de la cantidad de agendas pedidas. Entendemos que este 30% de beneficio que ganan las distribuidoras, se destinará a otro proyecto autogestionario y colectivo.

En definitiva, lo que buscamos es que los beneficios de la agenda vayan siempre destinados a la autofinanciación de los proyectos políticos, ya sea nuestro o el de las personas que la compran para venderla, a la vez, intentamos evitar que, con la excusa política, se financien bolsillos privados.

En breve la podréis comprar en los establecimientos habituales.
Ya podéis hacer los pedidos enviando un correo a:
agenda@berguedallibertari.org.

¡Muchas gracias, salud y hasta pronto!

Agenda Llibertària 2014. Ja pots fer la teva comanda!

Agenda Llibertària
Ateneu Columna Terra i Llibertat
Centre d’Estudis Josep Ester Borràs
Carrer del Balç número 4
08600 BERGA (Barcelona)
Tel. 938 216 747
agenda@berguedallibertari.org
www.bllibertari.org

 

Comments are closed.